Luna Privilege

 

Bruksområde

Mot mot mjøldogg i eple og pære.

Virkeområde

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg, og god sideeffekt mot skurv, kjølagersopp og bitterråte.  

Virksomtstoff

Fluopyram 500 g/l

 

Virkemåte

Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider. Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering.

Luna Privilege virker systemisk, og opptak av produktet skjer både gjennom blader og røtter. Den translaminære virkningen gjør at det virksomme stoffet trenger inn gjennom overflaten og fordeler seg i bladvevet. Samtidig vil produktet tas opp i roten og transporteres oppover i planten med saftstrømmen. Deler av planten som ikke får direkte treff av sprøytedusjen vil dermed også bli beskyttet sammen med nye blad som vokser ut.  

Resistens

Resistens mot et soppmiddel eller andre midler med samme virkningsmekanisme kan oppstå etter gjentatt bruk av slike midler. For å motvirke resistensutvikling, må en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme. Risikoen for at det utvikles resistens mot den kjemiske gruppen som Luna Privilege tilhører regnes som moderat til høy. For å redusere risikoen for utvikling avresistens bør Luna Privilege derfor benyttes forebyggende og i strategier med midler med en annen virkemekanisme. Selger påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade som følge av feilaktig bruk av produktet, og står ikke ansvarlig for manglende effekt ved en eventuell dannelse av resistens mot produktet.

 

 

 

 

 

Luna Privilege  

Last ned sikkerhetsdatablad