Atlantis OD

BRUKSOMRÅDE

Atlantis OD er tillatt brukt mot ugras i høsthvete, rug og rughvete.Må ikke brukes i bygg, havre eller vårhvete.

VIRKEOMRÅDE

Atlantis OD virker mot markrapp, knereverumpe og tunrapp i høstkorn om høsten samt mot framspirt frøugras som balderbrå, oljevekster, stemorsblomst
og vassarve. Om våren bekjempes de samme grasartene, i tillegg har Atlantis OD meget god effekt på balderbrå, då- arter, linbendel, oljevekster og vassarve.
Effekten er god mot knereverumpe og meldestokk. Ved høye doser har Atlantis OD dempende effekt mot kveke.

VIRKSOMT STOFF

Mesosulfuron: 10 gram/liter
Jodsulfuron:     2 gram/liter

VIRKEMÅTE

Atlantis OD inneholder de to virksomme stoffene mesosulfuron og jodsulfuron som tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea. Disse stoffene
tas i hovedsak opp gjennom bladene. Ugraset stopper å vokse ved at virkestoffene hemmer dannelsen av isoleucin og valin. Ugraset stopper veksten i løpet av noen dager, og visner ned i løpet av de neste 2- 4 ukene.

RESISTENS

Resistens mot et ugrasmiddel kan utvikles ved at motstandsdyktige enkeltplanter av en art oppformeres, som følge av seleksjon
etter ensidig bruk av preparater med lik virkningsmekanisme i flere år. Bruk ikke Atlantis OD alene i mer enn 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes/ skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme, tankblandes med dette eller kombineres med et ikke-kjemisk tiltak.

Atlantis OD

Last ned sikkerhetsdatablad