Jordløper (Clivina fossor)

Jordløperen kan forveksles med betebille, men er større (6-7 mm lang). Den er smal, sylindrisk og rødbrun. Den voksne billen legger sine egg om våren, og vil selv dø i løpet av forsommeren, Jordløperen ganger på kimblader, stengler og røtter. Billen har brede forben som er tilpasset dens gravende adferd.

 

Vertsplanter

Beter

 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG