Myrstankelbein (Tipula paludosa)

Myrstankelbein legger egg på ettersommeren i grasmark. Eggene klekkes 2-3 uker senere. Larvene er gråbrune, uten lemmer og ca. 3-4 mm lange. Larven kommer primært opp til jordoverflaten om kvelden og natten. De små larvene gjør bare liten skade om høsten, de største skadene får man i vårsådde kulturer. Angrep sees som gnag på overjordiske blader og skudd. Larven forpupper seg i juni.

Vertsplanter

Gras, korn, nyplantet jordbær, kålvekster og andre grønnsaker.

   
 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG