Tranehals

Erodium cicutarium, Storkenebbfamilien

 

     Biologi og kjennetegn:
Planten er vinterettårig og spres utelukkende med                                                                                                frø. Frøbladene er ovale trekoblet med kjertelhår                                                                                                   og har  stilk. Planter som spirer om høsten                                                                                                 overvintrer som rosett. Fra rosetten vokser behårede,                                                                                               mer eller mindre greinede stengler. Stengelen er liggende                                                                                   eller knebøyd oppstigende. Planten kan bli 10 - 40 cm                                                                                        høy. Varige blad sitter enkeltvis og har mange dype                                                                                        innskjæringer. Blomstene er fiolett og samlet i skjerm.                                                                                    Frukten har lang spiss som er snabelformet. En plante gir                                                                                     ca 200-600 frø.

   

Vokseplass:
Tranehals trives best på varm, tørr, sandholdig og                                                                                            næringsrik jord.

Forekomst:
Tranehals kan opptre som ugras i åker og grasmark.

 

Under finner du en oversikt over Bayer                                                                                                  produkter som har effekt mot tranehals.

For mer informasjon om hvilket produkt som er                                                                                                    aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om                                                                                 bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG