Smånesle

Urtica urens

Biologi og kjennetegn:
Planten er sommer ettårig, formerer seg med frø og spirer om våren. Frøplanten har små ovale hjerteblad med et hakk i spissen. Bladet er grovt tannet med hår på oversiden. Blomstene er grønne og sitter i akslignende samlinger.


Vokseplass:
Smånesle trives på lett jord med høyt innhold av organisk materiale.

Forekomst:
Smånesle opptrer som ugras i alle slags åkerkulturer.


Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot smånesle.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG