Ansvar

Regelverk og hensyn til helse og miljø er utgangspunktet i Bayer sin virksomhet, men våre ambisjoner når det gjelder helse og miljø strekker seg mye lenger.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre produkter for at de skal ha så god effekt som mulig på de ulike skadegjørerne, samtidig som de skal ha så liten påvirkning på helse og miljøet som mulig.

Vi lar aldri muligheten for kortsiktig gevinst gå foran sikkerheten for mennesker, dyr og miljø. Vi er tilstede lokalt for å følge opp behovene som ulike produksjoner til enhver tid har. Dermed kan vi bidra til optimal bruk av våre produkter til beste for våre kunder. Vi setter vår ære i å levere lønnsomme løsninger for et bærekraftig norsk landbruk som gir bonden mulighet til å produsere produkter av høy kvalitet.

Sikkerhet for helse og miljø

Bayer arbeider aktivt med informasjon til næringa om hvordan våre produkter anvendes på en sikker måte. » mer

Regelverk

Plantevernmidler er et ordinært driftsmiddel til landbruket. Bruk og godkjenning reguleres per i dag av Forskrift om plantevernmidler. » mer

Bayer og honningbier

Vår fokus på bienes sikkerhet går lengre enn selve salget av plantevernmidler og stopper ikke når et produkt offisielt er godkjent til bruk. Oppdatering av dokumentasjon med nye forskningsresultater av betydning for produktene er en løpende prosess. » mer

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG