Om CropScience

CropScience leverer plantevernmidler til bruk i profesjonelt landbruk og er en del av det internasjonale selskapet Bayer. https://www.bayer.com/

Bayer bruker store ressurser på utvikling av nye produkter, og kombinert med en utstrakt forsøksvirksomhet er selskapet dermed et ledende foretak i å levere framtidsrettede løsninger og produkter til brukerne. En bred og effektiv portefølje av innovative produkter sammen med en sterk fokus på våre kunder og samarbeidspartnere gjør Bayer til en av de ledende leverandører i sitt segment. Vi har tro på at det vil være behov for innovative og framtidsrettede løsninger til landbruket også i framtiden. Vår satsing på forskning og utvikling gjør at Bayer fortsatt vil være en viktig støttespiller for våre kunder og ikke minst brukerne av våre produkter også når man ser videre framover. Bayer CropScience mener det  viktig å forvalte jordas produksjonspotensial på en fornuftig måte og ved hjelp av de beste løsninger.

 

I Norden er CropScience representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland, med ca. 30 ansatte totalt. Hovedkontoret for Norden ligger i Ørestad i Danmark.

Bayers hovedkontor ligger i Monheim (Tyskland).