05.04.2023

Aktuelle tiltak i høstkorn

Høstkorn så langt...

Kald vår med mye nedbør har bidratt til utsettelse av oppstart av både planter og våronn. Nå er vi endelig kommet til mai, og vi håper på litt varmere vær.

 

Bayer har ugrasmidlene Hussar Plus OD, Atlantis OD, Attribut Twin, Puma-Extra og DFF, som kan hjelpe deg med å fjerne ugras på våren. Det er først og fremst gras-ugras som disse er best på, unntatt DFF.

Dersom du har mye tunrapp, vil en dose på 12- 15 ml av Hussar Plus OD være nok ved små planter. Det er viktig å få behandlet tunrappen tidlig nok. Blir tunrappen for stor (over 4 varige blad), vil man få redusert effekt. Hussar Plus OD kan blandes med et fluroksypyr-preparat hvis det er mye tofrøbladet ugras i feltet, og det er fare for resistens. Her må man huske på at det er noen temperaturkrav på de ulike fluroksypyr-preparatene.

Har du noen roser med kveke, kvein eller faks-arter i høstkornet, så vil Attribut Twin være et godt valg. Attribut Twin inneholder en pakke med Hussar OD og Attribut SC. Hussar OD har dobbel så høy konsentrasjon som etterkommeren Hussar Plus OD. Har du også mye tunrapp, kan det være lurt å tilsette noe mer Hussar OD Plus. Blandingsforholdet til Attribut Twin er 6 gram Attribut SC og minimum 5 ml Hussar OD. Om du i tillegg tilsetter 5 ml Hussar Plus OD, vil du ha en god dose for å få bukt på tunrappen nå. Attribut Twin er i tillegg et Hirse- og Floghavremiddel, og skal den ha god effekt på hønsehirsen, må den sprøytes på Hønsehirseplanter som har maks to blad. Attribut Twin har også en jordvirkende effekt, som vil hindre ugras i å spire etter behandling selv om det er kjølig på behandlingstidspunktet.

Puma Extra har et lengre sprøytevindu mot hirse og vil være et bedre alternativ utover i sesongen, om hirsa skulle dominere.

Ved problemer med markrapp vil Atlantis OD være et godt alternativ. Atlantis blandes med Hussar Plus OD. Atlantis OD vil også ha en sideeffekt ved forekomst av kveke ved en høy dosering, men ikke like god som vi har med Attribut SC i Attribut Twin.

DFF SC 500 er en støttespiller i tradisjonelle blandinger mot tofrøbladet ugras. Ved en dose på 4,8 ml per dekar er det ikke krav til vegeterte buffersoner i høstkorn. Det aktive stoffet, diflufenikan, vil legge seg som en hinne på overflaten, og dermed også ha effekt på ugras som vil spire utover i sesongen. DFF SC 500 vil ha en god virkning på veronika-arter, åkerstemorblom og åkerminneblom. DFF SC 500 vil være en god blandingspartner med de fleste SU-preparater, samt Pixxaro® og Zypar®. En blanding med DFF 10 ml (4,8 ml uten vegetert buffersone), vil være en god forebyggende blanding mot resistens.

 

NB! Les alltid ettiketten før blanding, og hvilke doser som anbefales i de ulike kulturerene. Pixxaro® og Zypar®er registrert varemerke for Corteva Agriscience™.