12.05.2020

Høsthvete

Tid for første soppsprøyting i høsthvete

I høsthvete bør det normalt behandles to ganger med soppmiddel. I 2017 og 2019 har NIBIO gjennmført totalt 8 forsøk med soppbekjempelse i høsthvete. I forsøkene var det moderat soppangrap, samt tørkeperioder der angrepet stoppet opp.  Gjennomsnittet av forsøkene 2017 + 2019 viste meravling på ca 5 % ved en gangs soppbehandling, og 10 % for to soppbehandlinger.

 

Hold dosen oppe for effekt til neste behandling

Ved å legge opp til en strategi med en behandling fra stadium BBCH 31-35 vil høsthveten være mer sikret mot tidlig angrep fram mot skyting. Det er imidlertid      viktig å planlegge dosene slik at virkningen holder frem til neste soppsprøyting. Dersom dosen reduseres, vil også virkningstiden gå ned. 

Aktuelle midler i høsthvetens første behandling er Propulse og Delaro, les mer om produktene i dette nyhetsbrevet.

 

Propulse

  Delaro

 

 

 Anbefaling ved første soppbekjempelse i høsthvete: Delaro og Propulse i blanding

Delaro og Propulse kan kjøpes hver for seg og blandes (Norgesfôr, Fiskå), eller det kan velges Delaro Plus Pack (FK) som er en ferdig sampakning med 5 liter Delaro og 5 liter Propulse.

  • Dosering høsthvete  30 (40) ml Delaro + 30 (40) ml Propulse
  • Behandlingsfrist        5 uker
  • Avstand vann          10 meter

 

Fordeler med blandingen

  • Inneholder 3 ulike virkningsmekanismer
  • Innebygget resistensforebygging
  • Aktivstoffet fluopyram ny i korn i Norge i 2019 -  kompletterer andre SDHI produkter
  • Bredt virkningsspekter
  • Fleksibel dosering mellom produktene
  • Ved gulrust kan dosen av Delaro økes på bekostning av Propulse