27.03.2020

Ugras 2020:

DFF SC 500 - den gode partner

DFF ugras stemorsblomst diflufenikan korn

 

DFF SC 500 inneholder aktivstoffet diflufenikan, og er nå tillatt brukt mot ugras til vårbehandling i bygg, havre, hvete, rug og rughvete.  

 

DFF er et jordherbicid som binder seg til jordpartiklene og danner  en film på jordoverflaten. I ugrasets spiringsfase tas diflufenikan opp av skuddene og videre framspiring av ugraset stopper opp. Tidlig sprøyting er viktig for å sikre god effekt, det er ikke nødvendig å vente med behandling til du ser ugras har spirt.

Ugras som allerede har spirt ved behandling vil ta opp diflufenikan gjennom bladet.  

 Jordherbicid med bladvirkning diflufenikan

 

 

 

 

 

DFF SC 500 - den gode partner        

>  Kan brukes i alle kornarter

>  God formulering

>  Brukes tidlig (ugrasstadium 0-2 blad)

>  Lite temperaturfølsom

>  Partner i resistensforebygging

>  Krever god jordfuktighet

>  God mot åkerstemor, vassarve, veronika, åkerminneblom, gjetertaske, rødtvetann og meldestokk


 

Åkerstemor, frøbladstadiet

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG