01.04.2022

Aktuelle tiltak i høsthvete 2022

Høstkorn så langt...
Høstkornet ser så langt ut til å ha klart seg mye bedre sammenlignet med forrige år i de fleste områdene. Dersom vi ikke får for mye minusgrader samt kombinert med vind de nærmeste ukene, vil man sannsynligvis kunne ende opp med en meget god overvintring på mange skifter. Likevel trenger vi regn i de fleste områder da det begynner å bli svært tørt mange steder, og når veksten kommer i gang må vi ha tilstrekkelig fuktighet. Avhengig av overvintring er det viktig å gi kornet en tilstrekkelig god start nå på våren, slik at man ikke mister noe potensiale på grunn av næringsmangel eller sykdom. I tillegg til ugrasbehandling anbefaler vi av erfaring at man tar en tidlig behandling med soppmidler like etter begynnende strekning. Strategi for vekstregulering bør også vurderes.

Anbefalinger for bekjempelse av noen utvalgte ugras i høsthvete om våren;

Tunrapp
Hussar Plus OD: 12-15 ml + 50 ml Mero per dekar under normale forhold. Størrelsen på ugraset avgjør doseringen, og ved mye og stort ugras kan man øke dosen til maks 20 ml. Dersom det er noe «svart jord» mellom så-radene, kan man blande med DFF for å få benyttet virkningen fra diflufenikan.
Alternativt 10- 12 ml Hussar Plus OD + 30-45 ml Atlantis OD + 50 ml Mero per dekar, eller 1,5- 2 g CDQ/Express Gold + 45- 70 ml Atlantis OD + 50 ml Mero.
 
Husk at god jordfuktighet er avgjørende. 
Tunrapp bør bekjempes på 2-3 bladstadiet.

Markrapp (som hovedproblem) 
10- 12 ml Hussar Plus OD + 30-45 ml Atlantis OD + 50 ml Mero per dekar.
 
Denne blandingen har god effekt på både tunrapp og markrapp.

Kveke, floghavre, åkerkvein, åkerrevehale, faks-arter m.fl:
Full dose(se etikett) Attribut Twin + 50 ml Mero per dekar. Tilsett 30- 45 ml Atlantis OD dersom det også er problem med markrapp.
 
-Grasugraset bør bekjempes på 2-3 bladstadiet for å få god virkning.
-Husk at god jordfuktighet er avgjørende ved bruk av Attribut Twin. 
-Attribut Twin har også god effekt mot vinterettårige arter som kan være problematisk i høsthvete om våren, feks balderbrå, klengemaure, pengeurt, rødtvetann, vassarve og gjetertaske.
Stemor, balderbrå, vassarve, rødtvetann, veronika, åkerminneblom mfl.
Full dose Attribut Twin (5 ml Hussar OD + 6 g Attribut SG 70) + 4,8 ml DFF + 50 ml Mero per dekar (har også effekt mot grasugras, se over). 
Hønsehirse og floghavre
Hønsehirse må bekjempes senest på 2-bladstadiet. Når det er god jordfuktighet ved bruk av Attribut Twin vil man også få effekt mot hønsehirse som spirer 3-4 uker etter sprøyting. Full dose Attribut Twin + 50 ml Mero per dekar.
Eller Puma Extra 100-120 ml per dekar. 
 

Anbefalinger for soppbekjempelse i høsthvete om våren;

Avhengig av såtidspunkt og overvintring, er det noe forskjellig hvor langt høsthveten har kommet. Det er fortsatt en god stund til man skal tenke på første soppbehandling, men planlegg allerede nå slik at man ikke blir for sen. Det er viktig å prioritere en god høsthveteåker før man sår vårkornet.
I høsthvete bør det normalt behandles to ganger med soppmiddel. Ved en tidlig behandling eliminerer man tidlig smitte, og man holder også de første bladene friske og holder smitttrykket nede. Det er imidlertid viktig å komme tilbake med en avsluttende behandling, gjerne ved ferdig skyting, for å få størst mulig avling samt kvalitet på avlingen. Husk også sammenheng mellom dose og avstand mellom behandlingene for å unngå at åkeren er ubeskyttet i en periode. Siste behandling skal beskytte avlingen så lenge det er behov for dette, så tenk virkningstid, dose og gjødsling når man tar denne beslutningen. Vekstregulering bør tilpasses i strategien.
Aktuelle midler for første behandling er Delaro og Propulse og den beste utnyttelsen av produktene får man ved å blande disse. Avsluttende behandling anbefales det å bruke et Xpro- preparat.

Anbefalinger sesongen 2022 – høsthvete

2 behandlinger per sesong, ved strekning og ved ferdig skyting

 Behandling 1 ved strekning(stadie 32-33)
 Delaro; 45- 60 ml
 Propulse; 60 ml (kan tilsettes 30 ml Comet Pro i sorter som er mottagelig for rust og mjøldogg)
 Delaro + Propulse; 30 ml + 30 ml 


 Behandling 2 etter skyting(stadie 55)
 Delaro + Propulse; 30- 40 ml + 30- 40 ml
 Aviator Xpro; 80 ml/ Siltra Xpro; 75 ml

NB! Følg med på avstand mellom første og andre sprøyting for dose og tidspunkt for siste sprøyting!