24.04.2020

Vårens strategi mot grasugras i høsthvete

Hvilke produkter og blandinger er aktuelle for nettopp din ugrasstrategi? Les mer om bekjempelse av grasugras i høsthvete om våren.
Høsthvete, ugras om våren, grasugras