08.04.2021

Vårens strategi mot grasugras i høsthvete-2020

Hvilke produkter og blandinger er aktuelle for nettopp din ugrasstrategi? Les mer om bekjempelse av grasugras i høsthvete om våren.
Høsthvete, ugras om våren, grasugras