08.04.2021

Ugras i vårkorn 2020

Les mer om ugrasstrategier og hvilke produkter Bayer kan tilby i vårkorn.
ugras, vårkorn, herbicider, bygg, hvete, hussar, attribut, atlantis

Det har fram til nå vært en relativ kjølig og tørr værtype. Nå stiger temperaturen og ugraset i vårkornet er godt i gang med veksten.

I tabellene under er det flere strategier for bekjempelse, les og velg produktene som passer for din ugrasflora.

DFF er nytt herbicid i år, du kan lese mer om produktet DFF her.


Strategi mot smått ugras (1-2 blad) i vårkorn

ugras i vårhvete 

1) Det er kun formuleringen Atlantis WG som er tillatt i vårhvete, ikke Atlantis OD.

2) Hvis arealet ikke utløser krav til vegetert buffersone er maksimum dose DFF 9 ml per dekar. Les etikett for dose med og uten vegetert buffersone.

tabell ugras bygg havre 

* Hvis arealet ikke utløser krav til vegetert buffersone er maksimum dose DFF 9 ml per dekar. Les etikett for dose med og uten vegetert buffersone. 

 

Virkningstabell Hussar Plus OD i vårhvete og bygg

Effekt Hussar Plus OD, ugras, grasugras

 Tips ved ugrassprøyting om våren

  • God vekst i ugrasplantene sikrer opptak og effekt.
  • Sprøyt så tidlig som mulig. Best effekt får man når ugraset har 1-2 blader.
  • Dosering og valg av produkt er avhengig av hvilket ugras som skal bekjempes, og av ugrasets størrelse.
  • Mot hønsehirse i hvete: Bruk Attribut Twin når hønsehirsa har maks 2 blad.
  • God jordfuktighet ved behandlingstidspunktet gir best resultat.
  • Hussar Plus OD, Attribut Twin og Atlantis WG skal alltid brukes sammen med Mero.
  • DFF er resistensforebyggende og skal alltid brukes i en partnerstrategi.
  • Hastigheten bør ikke overstige 6 km/t når det sprøytes mot grasugras.
  • Bruk god vannmengde for å få god dekning av herbicidet

 2 frøbladet ugras, meldestokk, vårhvete

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG