08.04.2021

Soppbehandling i bygg og hvete - med fokus på Xpro

Når flaggbladet er helt fremme er det tid for soppsprøyting.
soppmidler, fungicider, korn, hvete, bygg, soppsykdommer

Aviator Xpro og Siltra Xpro  - 
klare førstevalg ved aksbehandling i hvete og gode alternativer i bygg

Xpro-produktene Aviator Xpro eller Siltra Xpro er førstevalg ved siste behandling mot sopp. Xpro kan brukes i vår og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete. Xpro inneholder virkestoffene bixafen og protiokonazol. Bixafen og protiokonazol har god virkning mot mange av de samme sykdommene, og derfor vil Xpro-produktene fungere som en ekte resistensbryter på de sykdommer der begge aktivstoffene virker. Behandlingsfrist er 5 uker. 

Aviator Xpro inneholder 75 g Bixafen + 150 g protiokonazol per liter. Sammensetningen av aktivstoffene er godt balansert og gir god resistensforebygging. Selv i lave doser med Aviator Xpro gir Bixafen god støtte.

Siltra Xpro inneholder 60 g bixafen + 200 g protiokonazol og med så høyt innhold av protiokonazol kan Siltra erstatte Proline mot fusarium.

  

Utmerket regnfasthet med Xpro

Formuleringen sørger for at dråpene har god vedheft og spres effektivt på bladets overflae. Sprøytevæsken tas raskt opp i bladet, dette gir Xpro-produktene 70 % regnfasthet etter 15 minutter, og 100 % regnfast etter 1 time.

Soppsprøyting i hvete

I 2014-2017 ble det utført 13 feltforsøk  med soppsprøyting i ulike vårhvetesorter i regi NIBIO.  I disse forsøkene ble det soppsprøytet en gang ved begynnende skyting. Resultatene viste en gjennomsnittlig avlingsøkning på 61 kg pr. dekar. Responsen på soppbehandlingen varierte fra +96 kg i Bjanre til +46 kg i Krabat. NIBIO konkluderte med at en soppbekjempelse i vårhvete gir en betydelig avlingsøkning. 

To soppbehandlinger kan ofte være aktuelt, avhengig av blant annet værforhold, avlingspotensiale og sortsegenskaper. Figuren under viser resultat fra 3 feltforsøk i høsthvete 2019. Første behandling ble foretatt når flaggblad såvidt var synlig (BBCH 37), andre behandling ved skyting (BBCH 50-55). Behandlinger i vårhvete vil sannsynligvis gi tilsvarende bilde av effekt som det en ser her.

 

 Soppsprøyting i bygg

Xpro - produktene er gode alternativer i byggåker med stort avlingspotensial, samt der det er spragleflekk som kan være resistens mot strobiluriner. Uansett hvilken sprøytestrategi som velges vil soppbehandling i bygg i normale vekstsesonger gi avlingsøkning. Vurder dose og behandlingstidspunkt ut fra sort og smittepress.

En blanding av Delaro-SC-325Propulse kan være et godt alternativ ved siste behandling i bygg, eller der det behandles kun en gang. 

Figuren under viser resultater fra 2 felt i Trøndelag 2019.

 

resultater bygg avling soppbehandling

 

 

 


 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG