07.06.2020

Skadeinsekter trives godt i varmt vær

Under varme og tørre værforhold øker insektenes aktivitet betydelig. Hvilke insekter observerer du, og er det behov for tiltak?

Følg jevnlig med i åkeren gjennom sesongen og sjekk hvordan forholdene er på ditt areal, både med tanke på skadedyr og nytteinsekter. Vi minner om at Biscaya og Calypso er inne i sitt siste bruksår, men er fremdeles tilgjengelig for kjøp.

KORN

Kornbladlus og havrebladlus kan bekjempes både med Biscaya og Decis Mega. Vurder behov for behandling ut fra hvor mye lus det er i forhold til skadeterskel.

Mot havrebladlus er det aktuelt å sprøyte dersom gjennomsnittet er:
*  over 10 bladlus per strå ved aksskyting.
*  over 15 bladlus per strå 1-2 uker etter aksskyting

Mot kornbladlus er det aktuelt å sprøyte dersom gjennomsnittet er:
* over 3 bladlus per strå ved skyting
* 10 bladlus per strå ved avsluttende blomstring
* over 15 bladlus per strå på melkestadiet

OLJEVEKSTER

Biscaya er aktuell mot glansbiller i oljevekster. Tidspunktet for eventuell behandling er fra tidlig knoppstadium til like før blomstring. Husk at Biscaya OD har ikke «knock-down» effekt. Det betyr at selv om billene slutter å spise tar det noe tid før de dør, og man må derfor regne med å finne glansbiller i plantene 1-3 dager etter behandling.

Skadeterskler for rapsglansbiller:

Tidlig knoppstadium:                        0,5 -1 glansbille i gjennomsnitt per plante

Middels tidlig knoppstadium:              1-2 glansbille i gjennomsnitt per plante

Sent knoppstadium:                             2-3 glansbille i gjennomsnitt per plante


 POTETER
 

Det er nå en del sikader og teger i potetåkeren, og både Biscaya og Decis Mega er begge aktuelle insektsmidler mot sikader, teger og lus. Med sin systemiske virkning beskytter Biscaya ny tilvekst og har god langvarig effekt.  Biscaya er skånsom overfor de fleste nytteinsekter. Bruk Biscaya i områder der sikader har nedsatt følsomhet/resistens mot  pyretroidene. For best mulig effekt bør arealet behandles i den kjøligste perioden på døgnet, dette gjelder spesielt Decis Mega.

I sorter som har lavt potetris (f.eks Lady Claire, Innovator), er det fare for vekststans dersom en får tørkestress samtidig med kraftig insektangrep. I disse sortene er det derfor ekstra viktig å følge med på situasjonen og være ute i rett tid med insektsbekjempelse.


sikader i potet

Venstre bilde: Sikaden er liten og  lys grønn og flyr ofte opp når en berører bladverket. Høyre bilde: Sikadeskade kan ses ved at bladspissene og bladkantene bøyer seg innover. Til slutt blir bladkanten vissen og brun. 

 

GRØNNSAKER

Biscaya er systemisk og kan brukes i hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål mot håret engtege, bladlus, trips m.fl. 

Calypso har systemisk virkning og kan brukes mot stikkende og sugende insekter i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål og salat. I tillegg er Calypso på off-label i gulrot mot teger, gulrotsuger og bladlus.

Movento er systemisk og er først og fremst et lus- og middmiddel. Movento kan brukes i behandling mot bl.a trips, bladlus, salatrotlus og gallmygg. Movento er tillatt i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål og salat. Movento finnes på off-label mot bladlus og trips i ruccola, blad- og kruspersille, dill og spinat, kontakt din lokale NLR-enhet. I tillegg har Movento fått minor-use godkjenning mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, sellerirot, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter og jordbær. Denne tilleggsetiketten for minor-use finnes på Mattilsynet her.

Kålmøll: Forsøk har vist at Movento har hatt god effekt mot larver av kålmøl. Med sin systemiske virkning virker også Movento på kålmøllens første stadium, da den minerer i bladet.
I mai 2020 godkjente Mattilsynet en minor-use mot kålmøll og andre sommerfuglarter på hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kålrot og nepe på friland. Minor-use etiketten finnes på Mattilsynet her.

Decis Mega er tillatt i gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk.

Desic Mega er et pyretroid og virker mot bl.a:  Håret engtege, jordloppe, kålfly, kålsommerfugl, kålgallmygg, kålmøll, trips, ertesnutebille, ertevikler, bladlus, bønneflue, ertegallmygg, gulrotflue, gulrotsuger, skjermplantelus, beteflue, jordfly og purremøll.

 

kålmøll movento larve 

 insektsmidler fra Bayer

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG