16.06.2020

Infinito mot tørråte - effektiv under stort smittepress

Infinito har god forebyggende effekt mot tørråte på bladene, med sporehemmende og sporedrepende effekt er preparatet svært godt egnet når det er høyt smittepress.
Infinito tørråte potet late blight potatoes

Infinito er et allsidig forebyggende og systemisk soppmiddel mot tørråte i poteter.

Infinito godkjent på dispensasjon 2020: Etter søknad fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet godkjent Infinito på dispensasjon for bruk mot tørråte i potet i perioden fra 2. mai – 30. september 2020.

Produktinformasjon

Produktinfo Infinito

 Hvordan virker Infinito?

Infinito er en ferdig formulering av aktivstoffet fluopicolide (nytt i Norge) og propamokarb (samme aktivstoff som også var i Consento). Disse to aktivstoffene virker godt sammen og Infinito har fått god score i Euroblight-vurderingen når det gjelder effektiv beskyttelse av bladverk, stengler, toppskudd og knoller. I tillegg har Infinito god antisporulerende effekt ved å både hemme  utviklingen av nye sporer samt drepe eksisterende zoosporer. 

2 aktivstoffer gir Infinito en innebygd resistensstrategi og god effekt under høyt smittepress:

fluopicolid prokamokarb infinito tørråte

Infinito - god effekt under høyt smittepress

Tidligere forsøk utført av Bioforsk (nåværende NIBIO) har vist at effekten av tørråtebehandling er aller best like før tørråteinfeksjon. Figuren under viser at en Infinitobehandling to dager etter infeksjon har gitt ca 93 % reduksjon i tørråteangrep.  Ved sprøyting 7 dager før infeksjonen skjedde, var effekten av Infinito  97-98 % reduksjon i tørråteangrep.  forsøk tørråte 2012 infinito

I Sverige har det blitt utført et 3-årig forsøk fra 2012-2014 med ulike preparater for å se på langtidseffekt mot tørråte. Med tre behandlinger etter hverandre fikk Infinito best langtidseffekt i både 2012, 2013 og 2014. Forsøkene viste at Infinito holdt sporeproduksjonen nede så ytterligere smitte i plantebestanden ble redusert.

Infinito langtidseffekt

Effekt og økonomi

Det er når sesongen er over en ser kostnadene av tørråtebekjempelsen. Det er både produktpris, dose og antall behandlinger som avgjør den direkte kostnaden. I tillegg er det avgjørende å oppnå god virkning av behandlingen som foretas. Det er lite å tjene på lave doser eller lange intervaller, hvis konsekvensen er tørråte og hyppigere behandling av arealet fram mot innhøstning. Uten Reglone vil utfordringene med risdreping bli større, og de nylig godkjente risdrepingspreparatene har ikke lenger sporedrepende effekt på tørråtesoppen. Det vil derfor være svært viktig å ha så tørråtefri potetåker som mulig fram til innhøstningen. 

Infinito er en ferdig formulering, og det er ikke nødvendig å blande med andre midler for å oppnå tilfredsstillende effekt.

Tabellen under viser effekt av ulike preparater mot tørråte.

effekt Infinito

Når og hvordan brukes Infinito

Tørråtesoppen er stadig i endring, og de siste årene er det funnet nye raser av tørråtesoppen i Norge. For å unngå resistens mot plantevernmiddel er det veldig viktig at det veksles mellom soppmidler med ulike aktivstoff gjennom vekstsesongen. Fluopicolid er et nytt aktivstoff, og Infinito er derfor et soppmiddel som egner seg godt inn i en tørråtestrategi med fokus på resistensforebygging.

  • Første behandling når potetriset er 20- 25 cm høyt
  • Behandlingstidspunkt fra radlukking og mot slutten av sesongen
  • Infinito virker systemisk og bør brukes når tilveksten i riset er stor
  • Optimalt behandlingstidspunkt er normalt fra midten av juli til ut i august - før begynnende gulning av riset
  • Infinito har kurativ effekt inntil 2 døgn etter infeksjon.  Infinito er derfor et godt valg dersom du har kommet på etterskudd i behandlingsstrategien eller ved funn av tørråte. 

BBCH potet infinito

  

Oppsummering og anbefaling

Det mest effektive er å bruke Infinito forebyggende, men Infinito har med sin antisporulende virkning også god effekt inntil 2 døgn etter infeksjon.
For å oppnå best mulig beskyttelse mot tørråte anbefales følgende doser:

 


 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG