02.10.2020

Delaro mot overvintringssopp i høstkorn

Pleier det å være minst 2 måneder med snø i ditt område, vil det være en god forsikring å behandle høstkornet mot overvintringssopp med Delaro.

Delaro i høstkorn

Det har vært en høst med fine værforhold og en effektiv og tidlig skuronn. Mye av høstkornet har blitt sådd relativt tidlig. Med de temperaturene og fuktighetsforholdene som er nå, ligger det an til å bli en frodig høstkornbestand før vinteren kommer.

Det er kun soppmiddelet Delaro som er tillatt å bruke om høsten mot overvintringssopp.


Snømugg

Soppen snømugg er den vanligste sykdommen som fører til dårlig overvintring. Denne soppen utvikler seg om vinteren under snøen og trives der snøen ligger i 2-3 måneder. Snømugg får spesielt gode vekstvilkår når snøen legger seg før jorda er frossen eller når telen går før snøen.  

Skadegraden av snømugg varierer fra år til år og på ulike skifter, størst skade er det i indre deler av Østlandet. Noen ganger kan en bare se enkeltflekker på arealet, andre sesonger er det så store skader at åkeren må såes på nytt. 

snømugg

Etter tørkesesongen 2018 ble det sådd mye høstkorn, og våren 2019 var det store overvintringsskader. Hovedårsaken til utvintringen 2018/2019 viste seg å være soppsykdommer. NIBIO og NLR utførte i 2019 en spørreundersøkelse om faktorer som hadde påvirket overvintringen. Det var nesten 66.000 dekar med høstkorn som ble dekket i spørreundersøkelsen.

I undersøkelsen ble funnet følgende risikofaktorer for dårlig overvintring:

  • Frodig høstbestand pga tidlig såing og mye tilgjengelig nitrogen
  • Lite tele og langvarig snødekke
  • For tidlig soppsprøyting om høsten.
  • Mye spillkorn fører til økt kontaktflate mellom plantene – smitten spres lettere

Værdata viser at gjennomsnittstemperaturen i september i år er på samme nivå som høsten 2018. Med tanke på snømuggsesongen 2018/2019, er en forebyggende soppsprøyting en god forsikring nettopp nå i høst.

 

Riktig tid for behandling er viktig

I de områdene der det er vanlig med langvarig snødekke er det anbefalt å behandle med Delaro innen utgangen av oktober. Behandling bør foregå tidligst i de områdene der snøen kommer først.    

En soppbehandling på et for tidlig tidspunkt vil kunne redusere mengde aktivstoff i bladene etterhvert som plantene vokser. I spørreundersøkelsen 2019 ble det observert tettere plantebestand om våren der det var sprøytet med Delaro etter 11. oktober.

Figuren under viser gjennomsnittlig plantebestand om våren i høsthvete, i forhold til tidspunktet for soppbekjempelse.


delaro høst

Kilde: Overvintring av høstkorn 2018/19: Resultater fra en spørreundersøkelse hos produsente. NIBIO Rapport, VOL. 5, NR. 100, 2019. (Tall i parentes er antall svar per kolonne).


Dose og bruk av Delaro om høsten

For lengst mulig virkningstid bør det benyttes høyeste dose.


Anbefalt dose ved høstbehandling:
50 - 70 ml per dekar


Delaro er systemisk og er avhengig av vekst for å bli transportert rundt i plantevevet. Det gjelder å sprøyte så sent som mulig inn mot vinteren mens plantene er i vekst, slik at middelet får lengst mulig virkningstid og minst mulig nedbrytning på forhånd.

Følg med på værvarsel og planlegg eventuell behandling ut i fra temperatur, plantestørrelse og erfaring. For effekt og vekst er det nødvendig med dagtemperatur på 3-8 °C. Ikke sprøyt dersom det er rim på plantene.

 Delaro om høsten

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG