15.09.2020

Ugras om høsten:

Atlantis OD - bruk høsten til bekjempelse av grasugras i høstkorn

Grasugras kan med stor fordel bekjempes i høsthvete og rug om høsten. Atlantis OD har god virkning mot flere grasugras, samt noen tofrøblada ugrasarter.
høsthvete

Bekjemp ugraset om høsten med Atlantis

Det er nå god temperatur og fine vekstvilkår for både høstsådd korn og ugras. Pass på at ugraset ikke får lov til å vokse seg stort nå om høsten, da kan det bli vanskelig å bekjempet effektivt om våren. Atlantis OD har meget god effekt mot grasugras som markrapp og tunrapp, men er også god mot vassarve, pengeurt og balderbrå. Atlantis er et bladherbicid og virkestoffene tas opp gjennom ugrasets blad. God vekst i ugraset vil fremme effekten av Atlantis, derfor har forhold som jordfuktighet og jordart lite å si for virkning og opptak. 

Ny formulering

Atlantis WG erstattes av den nye flytende formuleringen Atlantis OD. Det er viktig å merke seg at denne nye OD-formuleringen kun er tillatt i høsthvete, rug og rughvete. Atlantis OD skal aldri brukes i bygg, havre eller vårhvete. Atlantis WG kan brukes ut juni 2021. 

Dosering

For å få ut samme mengde aktivstoff som i Atlantis WG, må det i Atlantis OD brukes en dose som er 3 ganger høyere enn i WG-formuleringen. Under gode forhold kan dosen i Atlantis OD reduseres med ca 10 %. Atlantis OD er noe mer effektiv enn Atlantis WG, da OD–formuleringen gir bedre fordeling av sprøytevæsken på bladet og sikrer raskt opptak.

Bruksområde

Skadegjører

Dose per daa

Høsthvete om høsten

Tunrapp, markrapp, knereverumpe og balderbrå

45-75 ml Atlantis OD

 

Atlantis OD - i hovedsak et grasugrasmiddel

Grasugras kan med stor fordel bekjempes om høsten i høsthvete, rug og rughvete der forholdene tillater det. Høstsprøyting med Atlantis OD anbefales spesielt der det er mye markrapp, tunrapp, åkerkvein og knereverumpe. I tillegg er effekten god mot høstspirt balderbrå, oljevekster og vassarve  -  disse kan bli utfordrende å bekjempe om våren dersom de da har blitt for store.  Normalt er det derfor lønnsomt å sprøyte om høsten.

 

Ugras

75 ml Atlantis OD* eller

25 g Atlantis WG

Balderbrå

1

Resistent balderbrå

4

Pengeurt

1

Rødtvetann

4

Stemor

3

Vassarve

1

Resistent vassarve

4

Oljevekster

1

Knereverumpe

2

Markrapp

1

Raigras

2

Tunrapp

1

90-100 % virkning

75-89 % virkning

50-74 % virkning

0-40 % virkning

*Under gode forhold kan dosen i Atlantis OD reduseres med ca 10 %.

Råd ved ugrassprøyting med Atlantis OD om høsten

  • Sprøyt når ugraset har spirt og er i god vekst.
  • Temperaturen bør være over 5 °C på dagtid
  • Skal ikke brukes ved nattefrost
  • Dosering er avhengig av hvilket ugras som skal bekjempes og av ugrasets størrelse
  • Bruk maks 75 ml Atlantis OD per daa, ved normal ugrasflora brukes 45-60 ml per daa.
  • Tilsett alltid 50 ml Mero eller Renol pr. dekar.
  • Magnifik er sensitiv for Atlantis OD, bruk derfor ikke mer enn 45 ml per daa i denne sorten.
  • Unngå å bruke de høyeste dosene ved stresset åker, les etikett.
  • Ved sprøyting mot grasugras bør ikke hastigheten overstige 6 km/t. Bruk ei dyse med fin til medium forstøving.

Atlantis høst ugras

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG