28.03.2019

Strategi uten Prestige i potet:

Monceren og Biscaya er løsningen mot svartskurv og insekter

potet beising svartskurv

 

 

 

Beisemiddelet Prestige var et kominasjonsmiddel mot både svartskurv og insekter i potet, men er ikke lenger tillatt å bruke.

  Fra 2019 anbefales en todelt strategi:
1. beising av settepoteter mot svartskurv med Monceren - inneholder samme aktivstoff mot svartskurv som Prestige
2. bekjempe skadeinsekter med sprøyting med Decis Mega + Biscaya 

 

Beising av settepoteter mot svartskurv:

Monceren sikrer avling og kvalitet

Svartskurv (Rhizoctonia Solani) er kjent for de fleste potetdyrkere som en soppsykdom som en ser hvert år, men med varierende styrke. Under våte og kjølige forhold kan svartskurvsoppen ødelegge eller skade groene på settepoteten. Ødelagte groer gir ujevn, dårlig eller manglende oppspiring og færre stengler. Dette kan føre til redusert avling, og/ eller en avling som har stor variasjon i størrelse. I tillegg kommer kvalitetsproblemer i form av grønne og misformede knoller, samt knoller med sprekker/arr og  med svarte sklerotier på skallet. 
 Svartskurv på potet kan en få fra jordsmitte og fra smitte som følger med settepoteten.  Jo flere sklerotier det er i jorden, jo flere sklerotier vil det bli på potetknollen. Der det er et anstrengt vekstskifte har det lett for å bli svartskurvangrep. Om høsten spiller også opptakstidspunktet en rolle. Jo lengre tid det går fra potetplantens nedvisning til opptak, jo flere sklerotier vil komme på potetknollen.  

 


 

Monceren er et beisemiddel som brukes mot svartskurv. Virkestoffet i Monceren er pencycuron,  det samme virkestoffet mot svartskurv som var i Prestige. 

 

Det er to formuleringer på markedet: Monceren FS er flytende, og Monceren DS er i pulverform. Monceren FC brukes i samme dosering som Prestige.

 
  

 FORDELER MED MONCEREN

 • Høy effekt og høyere avling

 • Høyere stivelsesprosent

 • Færre grønne og deformerte knoller

 • Ingen lukt eller smak etter beising

 • Meget skånsom mot potetene

EGENSKAPER

 • Optimalt vedheft og farge
 • Enkel rengjøring etter bruk

 • Ingen problemer med utsprøyting

 • Kan brukes i alt tilgjengelig beiseutstyr

SIKKER MERAVLING MED MONCEREN

En effektiv beising gir en sikker meravling.

Forsøk viser at en meravling på 20-40 kg er vanlig.

I tillegg kommer en økning i stivelsesinnholdet på 0,5 %,  

samt mindre risiko for deformerte og grønne knoller.  

 

Beising er en av flere faktorer som er med på å optimalisere avling og kvalitet. Her er 5 gode råd:

 1. Bruk alltid friske settepoteter som er oppbevart under optimale forhold

 2. Ved beising må potetene være frie for jord slik at produktet kommer i kontakt med knollene

 3. Ved beising i beiseanlegg innendørs må potetene tørke godt opp før videre lagring

 4. Velges beising på potetsetteren anbefales to dyser pr. rad

 5. Det er en fordel å beise settepoteten før lysgroing, slik at man får best mulig fordeling av produktet og unngår mekaniske skader på groene

Effekten av Monceren sikres ved god dekning av beisemiddelet på settepoteten. Beisemiddelets formulering sikrer god virkning så lenge påføringsutstyret er riktig innstilt. Ved riktig  bruk at forsøk ikke vist forskjeller på effekt ved rullebord eller beising ved setting, så velg metoden som passer best for deg og din potetproduksjon.


  

 

Skadeinsekter i potetåkeren?

Biscaya OD 240 systemisk og effektiv

 

Virkestoffet i Biscaya er tiakloprid som tilhører gruppen neotikotionoider. Biscaya er et kontakt- og magegiftmiddel mot lus, sikader, teger og andre skadeinsekter.

 

Systemisk

Biscaya er et systemisk insekticid, og virkestoffet tiakloprid transporteres med saftstrømmen oppover i planten og ny tilvekst vil også være beskyttet mot skadedyr.  Skadedyrene dør ikke umiddelbart, men opptrer i åkeren noen dager etter behandling uten å gjøre skade.

 

Strategi mot insekter når Prestige ikke lenger er tillatt

Når det ikke lenger er mulig å beise potetene mot tidlige angrep av sikader og teger, må en være enda mer påpasselig å følge med på eventuelle tidlige insektsangrep. Potetsikader og teger kan ha innflyging allerede fra slutten av mai -tidlig juni – dette er avhengig av temperatur. Ved insektsangrep når potetplantene er små kan det først brukes et pyretroid, f.eks. Decis Mega for å slå ned angrepet av voksne individer. Ved behov følges det opp med en behandling med Biscaya ca 2 uker etter pyretroidbehandlingen. Da vil de nyklekte nymfene også tas, i tillegg vil en få bedre nytte av den systemiske virkningen når potetplantenhar mer bladverk.

 

 God langtidseffekt

Dosen av Biscaya vil vanligvis ligge fra 30-40 ml per dekar per behandling. Denne dosen sikrer best mulig effekt, både på kort og langt sikt og forsøk har vist en lenger virkningstid enn pyretroider.

Kultur

Skadedyr

Effekt etter 3 – 6 dager

Effekt etter

7 – 10 dager

Effekt etter

10 – 14 dager

Poteter

30-40 ml per daa

Sikade

 

 

 

Lus

 

 

 

Tege

 

 

 

 

 

 

 

Effekt

GOD

MIDDELS

BEGRENSET

Fargekode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånsom mot nytteinsekter

Biscaya har ikke den typiske «knock down» effekten som pyretroidene har, og skal bare virke på bitende og sugende insekter. Etiketten er likevel bie-merket. Biscaya skal ikke brukes over blomstrende vegetasjon når pollinerende insekter flyr slik at unødvendig påvirkning unngås.

Biscaya er lite skadelig for rovbiller, jordboene midd, edderkopper, tusenbein, rovmidder, puppestadier av marihøner og beskyttede stadier av parasittvepser. Biscaya er lett skadelig for blomsterfluer og sommerfugler. Biscaya er moderat skadelig for bladteger og voksne marihøner.

 

Blanding og bruk

   

  Biscaya bør holde 10OC ved blandning. Det beste er å bruke lunket vann ved utblanding.

   

  • Behandlingsfrist i potet:                          14 dager

  • Antall ganger pr sesong:                            3 ganger

  • Grense vannforekomster:                         5 meter

  Biscaya som resistensbryter

  De siste årene er det rapportert om redusert effekt av pyretroider mot rapsglansbille flere steder på Østlandet. Det er også påvist pyretroidresistente potetsikader enkelte steder. Det er derfor viktig å bare bruke insektsmidler ved behov. Benytt skadeterskler og følg med på varsler og råd fra Norsk Landbruksrådgiving. Unngå resistens ved å veksle mellom midler med ulik virkningsmekanisme.

   

   

   


   

  Copyright © Bayer AG
  Copyright © Bayer AG