03.03.2019

Propulse SE 250

Nytt soppmiddel i korn og oljevekster

Propulsekornoljevekst

 

 

 

 

  

 


Propulse SE 250

Bruksområde

Propulse SE 250 er godkjent for bekjemping av soppsykdommer i korn og oljevekster.

Virkestoff:

Fluopyram 125 g/l

Protiokonazol 125 g/l

 

Virkemåte

Propulse SE 250 består av to aktive substanser fra to ulike kjemiske grupper:
• Fluopyram tillhører den kjemiske gruppen pyridinyl-etyl-benzamider. Fluopyram hemmer respirasjonen i soppens celler.
• Protiokonazol tillhører den kjemiske gruppen triazoler. Protiokonazol hemmer oppbyggingen av
soppens cellemembran.

Kombinasjonen av to aktivstoffer gjør at Propulse SE 250 både virker mot flere soppsykdommer i oljevekster og korn.  De aktive substansene virker systemisk og fordeles jevnt i bladene med saftstrømmen. Behandling tidlig i soppens utvikling øker normalt effekten. Propulse SE 250 bør anvendes ved begynnende angrep eller etter varsling.

Virkningstiden for Propulse SE 250 bestemmes av behandlingstidpunkt, dosering, kulturens utviklingsstadium,
veksthastinghet, infeksjonstrykk og fuktighetsforhold.

Les om Propulse i korn her

Les mer om Propulse i oljevekster her

Les brosjyre om Propulse her


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG