08.07.2019

Skadeinsekter - er det behov for tiltak?

insektsmidler fra Bayer

 

Insektenes aktivitet øker spesielt når det blir tørt og varmt vær. Følg derfor med i åkeren og sjekk hvordan forholdene er på ditt areal, både med tanke på skadedyr og nytteinsekter. Dersom det er behov for mer en 1 behandling pr. sesong er det viktig å velge midler med ulike virkemekanismer for å unngå resistens.

 

KORN

Kornbladlus og havrebladlus kan bekjempes både med Biscaya og Decis Mega. Vurder behov for behandling utifra hvor mye lus det er i forhold til skadeterskel.

Mot havrebladlus er det aktuelt å sprøyte dersom gjennomsnittet er:

*  over 10 bladlus per strå ved aksskyting.

*  over 15 bladlus per strå 1-2 uker etter aksskyting

 

Mot kornbladlus er det aktuelt å sprøyte dersom gjennomsnittet er:

*  over 3 bladlus per strå ved skyting

*  10 bladlus per strå ved avsluttende blomstring

*  over 15 bladlus per strå på melkestadiet

 

(Kilde skadeterskel: Plantevernleksikonet)

 

POTET

Biscaya og Decis Mega er aktuelle insektsmidler mot sikader, teger og lus. Bruk Biscaya i områder der sikader har nedsatt følsomhet/resistens mot  pyretroidresistene.

 

GRØNNSAKER

Biscaya er systemisk og kan brukes i hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål mot håret engtege, bladlus, trips m.fl.

Calypso har systemisk virkning og kan brukes mot stikkende og sugende insekter i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål og salat. I tillegg er Calypso på off-label i gulrot mot teger, gulrotsuger og bladlus.

Movento er systemisk og kan brukes i behandling mot bl.a trips, bladlus, salatrotlus og gallmygg. Movento er tillatt i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål og salat. I tillegg er Movento på off-label mot bladlus og trips i ruccola, blad- og kruspersille, dill og spinat.

Decis Mega er tillatt i gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk.

 

Decis Mega er et pyretroid og virker mot bl.a:

Håret engtege, kålfly, kålsommerfugl, kålgallmygg, kålmøll, trips, ertesnutebille, ertevikler, bladlus, bønneflue, ertegallmygg, gulrotflue, gulrotsuger, skjermplantelus, beteflue, jordfly og purremøll.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG