24.06.2019

Aviator Xpro og Siltra Xpro - klare førstevalg ved aksbehandling i bygg og hvete

Aviator Xpro og Siltra Xpro - klare førstevalg ved aksbehandling i bygg og hvete

En frisk åker står bedre utover høsten dersom høsteforholdene blir vanskelige. Det er lang tid fra flaggbladet er framme og fram til åkeren er treskeklar, derfor er det viktig å bruke en avsluttende dose som gir lang nok virkningstid.

Aviator Xpro eller Siltra Xpro er klare førstevalg ved siste behandling mot sopp. Xpro kan brukes i vår og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete. Xpro inneholder virkestoffene bixafen og protiokonazol. Bixafen og protiokonazol har god virkning mot mange av de samme sykdommene, og derfor vil Xpro-produktene fungere som en ekte resistensbryter på de sykdommer der begge aktivstoffene virker.

Sykdom

Tidspunkt

Produkt/dose per daa

Bladflekker i hvete, rug og rughvete

40 - 59

80 ml Aviator Xpro*

eller

75 ml Siltra Xpro

Bladflekker i bygg

40 - 59

60 ml Aviator Xpro

eller

60 – 75 ml Siltra Xpro

* Ved behandling før skyting (z 49) og samtidig veldig stort smittepress tilsettes 3 gram protiokonazol i form av enten 20 ml Delaro eller 12 ml Proline. Ved fare for angrep av gulrust kan eventuelt Comet tilsettes som alternativ til Delaro.

Ved behandling mot aksfusariose i hvete må det sprøytes under blomstring. Bruk minst 60 ml Proline eller 75 ml Siltra Xpro per dekar. Protiokonazol kan bidra til å redusere nivået av flere toksiner i kornet.

Utmerket regnfasthet

Formuleringen sørger for at dråpene har god vedheft og spres effektivt på bladets overflate. Sprøytevæsken tas raskt opp i bladet, dette gir Xpro-produktene 70 % regnfasthet etter 15 minutter, og 100 % regnfast etter 1 time.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG