12.09.2019

Bekjemp grasugras i høstkorn med Atlantis OD

Ugras i høstkorn

Ny formulering

I løpet av 2020 vil Atlantis WG erstattes av Atlantis OD. Det er viktig å merke seg at denne nye OD-formuleringen kun er tillatt i høsthvete, rug og rughvete.

 

 

Dosering

For å få ut samme mengde aktivstoff som i Atlantis WG, må det i Atlantis OD brukes en dose som er 3 ganger høyere enn i WG-formuleringen. Under gode forhold kan dosen i Atlantis OD reduseres med ca 10 %. Atlantis OD er noe mer effektiv enn Atlantis WG, da OD–formuleringen gir bedre fordeling av sprøytevæsken på bladet og sikrer raskt opptak.

Bruksområde

Skadegjører

Dose per daa

Høsthvete om høsten

Tunrapp, markrapp, knereverumpe og balderbrå

45-75 ml Atlantis OD

 

Atlantis OD - i hovedsak et grasugrasmiddel

Grasugras kan med stor fordel bekjempes om høsten i høsthvete, rug og rughvete der forholdene tillater det. Høstsprøyting med Atlantis OD anbefales spesielt der det er mye markrapp, tunrapp, åkerkvein og knereverumpe. I tillegg er effekten god mot høstspirt balderbrå, oljevekster og vassarve  -  disse kan bli utfordrende å bekjempe om våren dersom de da har blitt for store.  Normalt er det derfor lønnsomt å sprøyte om høsten.

 

Ugras

75 ml Atlantis OD* eller

25 g Atlantis WG

Balderbrå

1

Resistent balderbrå

4

Pengeurt

1

Rødtvetann

4

Stemor

3

Vassarve

1

Resistent vassarve

4

Oljevekster

1

Knereverumpe

2

Markrapp

1

Raigras

2

Tunrapp

1


90-100 % virkning

75-89 % virkning

50-74 % virkning

0-40 % virkning

*Under gode forhold kan dosen i Atlantis OD reduseres med ca 10 %.


Tips ved ugrassprøyting med Atlantis OD om høsten

  • Sprøyt når ugraset har spirt og er i god vekst.
  • Dosering er avhengig av hvilket ugras som skal bekjempes og av ugrasets størrelse. Bruk maks 75 ml Atlantis OD per daa, ved normal ugrasflora brukes 45-60 ml per daa.
  • Tilsett alltid 50 ml Mero eller Renol pr. dekar.
  • Atlantis OD skal ikke brukes i bygg eller vårhvete.
  • Magnifik er sensitiv for Atlantis OD, bruk derfor ikke mer enn 45 ml per daa i denne sorten.
  • Unngå å bruke de høyeste dosene ved stresset åker, les etikett.
  • Ved sprøyting mot grasugras bør ikke hastigheten overstige 6 km/t. Bruk ei dyse med fin til medium forstøving.
  • Les etikett!

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG