15.05.2018

Bekjempelse av grasugras i korn

 

 

 

 

 

Bekjempelse av grasugras i korn

Tunrapp, markrapp, kveke, hønsehirse, floghavre – etter hvert er det blitt mange grasarter som er utfordrende i kornproduksjonen. Planlegging av ugrasbekjempelse er en viktig del av våronna. Optimal ugraskontroll krever at man vet hvilke arter som er dominerende, og hvilke tiltak som må settes inn for å få grasugraset under kontroll. Hvilke produkter og blandinger er aktuelle for din strategi? I dette nyhetsbrevet kan du lese om bekjempelse av grasugras i vårkorn. God våronn!

Grasugras krever tilpasset teknikk

Når grasugraset er hovedproblemet, er det viktig å tilpasse sprøyteteknikken. På denne måten får du utnyttet potensialet til ugrasmiddelet best mulig:

  • Sprøyt så tidlig som mulig. Smått ugras er lettere å bekjempe. Når graset blir stort vil effekten av ugrasmiddelet ofte bli dårligere.
  • Juster dyser og trykk slik at dråpene er små til medium store. Store dråper vil renne av de små opprette grasplantene. Anbefalt kjørehastighet er 6-7 km/t.
  • Hussar Tandem OD og Attribut Twin har jordvirkning, og krever derfor at det er god jordfuktighet ved sprøyting.
  • Tilsett alltid Mero når du bruker Atlantis WG/Hussar OD/Hussar Plus OD/Hussar Tandem OD/Attribut Twin alene. Ved blanding med andre ugrasmidler, se etiketten.

 

Tidspunkt for sprøyting er helt avgjørende for resultatet, derfor er det ofte lønnsomt å prioritere ugrassprøyting i høsthvete om våren!

 

Hvor kan produktene brukes?

Det er flere produkter som kan brukes mot grasugras i korn. Det er derfor viktig å vite hva de ulike produktene har effekt mot, og hvilke produkter som kan brukes i de ulike kornsortene. Her får du en oversikt:

Hussar OD er et bredspektret produkt som virker mot grasugras og tofrøblada ugrasarter.

Hussar Plus OD er en ferdigblanding av Hussar OD og liten mengde Atlantis WG, noe som forsterker effekten mot tunrapp og åkerkvein.

Hussar Tandem OD inneholder Hussar OD + diflufenikan (som har jordvirkning). Ved god timing og jordfuktighet får man effekt mot ugras som spirer 2-3 uker etter sprøyting. Ved riktig bruk vil diflufenikan virke som resistensbryter på blant annet vassarve, balderbrå og linbendel.

Attribut Twin er en sam-pakning med Hussar OD og Attribut SG 70 (som har jordvirkning). Med god timing og jordfuktighet gir denne blandingen god langtidseffekt (3-4 uker) mot flere grasarter, inkludert kveke, faksearter, hønsehirse og floghavre. I tillegg gir Hussar OD delen i Attribut Twin god effekt mot tofrøblada ugrasarter. Attribut Twin er et lavdose middel, og er ingen resistensbryter.

Atlantis WGhar god effekt mot tunrapp og markrapp så lenge dosen ikke er for lav. Atlantis WG kan også brukes om høsten. Må alltid tilsettes Mero.

Puma Extraer et spesialmiddel som er svært effektiv mot floghavre og hønsehirse.


 

Hvilken effekt kan vi forvente?

Effekten mot grasugras er avhengig av

  • Ugraset størrelse - sikrere effekt på små ugrasplanter
  • Dosering - større ugras krever høyere dose
  • Sprøyteteknikk - dyser, trykk og hastighet
  • Forhold ved sprøyting - temperatur, jordfuktighet mv

Tabellen viser produktenes effekt mot ulike grasarter ved gitte doser på ugrasets 2-4 blad stadie.
Husk at 7 ml Hussar OD, 15 ml Hussar Plus OD og 70 ml Hussar Tandem OD inneholder like mye av virkestoffet jodsulfuron. 

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG