29.06.2017

Consento mot tørråte og tørrflekksjuke

 

         

 

 

 

 

Consento virker både mot tørråte og tørrflekksjuke!

 • Systemisk effekt som også beskytter ny tilvekst
 • Forebyggende og kurativ virkning mot tørråte 
 • Forebyggende virkning  mot tørrflekksjuke
 • Anti- sporulerende effekt reduserer soppsporenes evne til å formere seg

Mer enn tørråte

  Consento virker godt mot flere soppsykdommer i potet, og vil ha god forebyggende og kurativ virkning mot tørråte. God forebyggende effekt mot tørrflekksjuke kan også påregnes. Husk at en god sprøytestrategi veksler mellom aktuelle midler for å hindre utvikling av resistens, og for å få optimal effekt av de midlene som er tilgjengelig.

Consento skal brukes minst 1 gang per sesong, og alltid når det er mistanke om smitte i åkeren. Ved høyt smittepress anbefales det å følge opp med et annet middel som beskytter ny tilvekst etter 2-3 dager.

 

God mot tørråte på stengelen


Consento transporteres gjennom bladet og videre med saftstrømmen rundt i planten. Dermed beskytter Consento også de delene av planten som ikke blir truffet direkte av sprøytevæske. Consento er derfor et godt valg i den perioden potetriset vokser mest.

Vanndråper som samler seg i bladfestene, kan medføre uventet angrep på stenglene før man ser tørråte på bladene. Det er alltid viktig å være i forkant av utviklingen. Når symptomene på stengelen er synlig, kan smitten allerede ha spredd seg til resten av planten.

 

 

 Consento i strategi mot tørråte

 • Velg et kontaktvirkende tørråtemidler som basis i behandlingsstrategien.
 • Der det er stor sannsynlighet for smitte på knollene er Consento et godt alternativ ved første sprøyting.
 • Bruk et systemisk tørråtemiddel ved første eller andre behandling avhengig av grad av smitte på settepotetene.
 • Velg en behandling med Consento når det er fare for at tørråtesmitte er i åkeren, eller når det er gjort funn like ved.
 • Consento BØR brukes minst én gang i strategien for å forebygge tørråte på stengler, evt. forebygge for tørrflekksjuke samt andre soppsjukdommer.
 • Consento brukes ved sterkt smittepress, når tørråte oppdages i åkeren, eller når man tror man er litt for sent ute med behandling. Consento skal alltid finnes «på hylla»!
 • Avslutt tørråtebekjempelsen med et produkt som virker godt mot knollsmitte.


 

 

Kort om Consento

 • Dose er 150 – 200 ml per dekar i 20-40 liter vann.
 • Ved tidlig behandling kan det brukes 150 ml, men i perioder med høyt smittepress eller ved tørråteangrep anbefales alltid høyeste dose.
 • Brukes fra potetene er 20-25 cm høye (BBCH 39).
 • Maks 3 behandlinger per år.
 • Virker i 7 - 10 dager avhengig av vekst.
 • Behandlingsfrist er 7 dager.
 • Regnfast etter 2 timer.
Les mer Consento her.....

 

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG