Monceren FS 250

Bruksområde

Til beising av settepoteter.

Virkeområde

Mot svartskurv (Rhizoctonia solani).

Virksomt stoff

Pencycuron 250 g/l

Virkemåte

Monceren FS 250 er et kontaktvirkende middel og bekjemper både jordsmitte og smitte som følger settepoteter effektivt. En effektiv beising med Monceren sikrer potetene mot soppangrep og gir en bedre og mer ensartet spiring. Bruk av Monceren sikrer dermed et høyere utbytte og en bedre størrelsesfordeling.

 

Last ned brosjyre om Monceren her:

Monceren FS 250

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG