Monceren DS 12,5

Bruksområde

Til beising av settepoteter.

Virkeområde

Mot svartskurv (Rhizoctonia solani).

Virksomtstoff

Pencycuron 125 g/kg

Virkemåte

Monceren DS 12,5 er et kontaktvirkende middel og bekjemper både jordsmitte og smitte som følger settepoteter effektivt. En effektiv beising med Monceren sikrer potetene mot soppangrep og gir en bedre og mer ensartet spiring. Bruk av Monceren sikrer dermed et høyere utbytte og en bedre størrelsesfordeling.

 

Last ned brosjyre om Monceren her:

 

 

Monceren DS 12,5

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG