Tørråte i potet, Infinito

 

Infinito godkjent på dispensasjon 2020

Etter søknad fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet godkjent Infinito på dispensasjon for bruk mot tørråte i potet. Søknaden ble innvilget i mars 2020 og Mattilsynet tillater bruk av Infinito i  perioden fra 2. mai – 30. september 2020.


Bruksområde

Infinito er tillatt mot tørråte i potet på dispensasjon fra 2/5-31/9 2020.

Virkeområde

Infinito har god forebyggende og kurativ virkning mot tørråte, og er et godt alternativ senere i sesongen på grunn av god beskyttelse av ny tilvekst og god sporedrepende effekt.

Behandlingsfrist

Senest 7 dager før høsting i potet

Virksomtstoff

2 ulike aktivstoff:

Fluopicolide: 62,5 g/liter

Propamocarb: 625 g/liter

Virkemåte

Fluopicolid har lokal-systemisk virkning og vil dermed og beveger seg inn i de nærmeste cellene rundt treffpunktet på potetplanten. Propamokarb er et systemisk preparat som transporteres med saftstrømmen og sikrer god beskyttelse av ny tilvekst.

Dose og behandlingstidspunkt

Maks 3 behandlinger med 160 ml eller 4 behandlinger med 120 ml. Maks totaldose 480 ml/år.

Behandling er aktuelt etter radlukking, ca slutten av juni til midten av august (BBCH 40-89).


Forebygging av resistens

Resistens mot fluopicolid hos potettørråte er ikke kjent, men som for alle andre stoffer bør man minimere muligheten for at slik resistens skal oppstå. Produkter hvor fluopicolidinngår bør derfor brukes maksimalt 4 ganger per sesong

 

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG