Hussar Tandem OD

Bruksområde

Mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

Virkeområde

Hussar Tandem OD har meget god virkning mot balderbrå, dylle, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom, åkersennep og åkerstemor. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp,
raigras, smånesle, åkertistel, tunrapp, vindelslirekne og åkersvineblom. Hussar Tandem OD har noe effekt mot jordrøyk samt noe - men variabel effekt mot knereverumpe.

Virksomt stoff

Jodsulfuron 10 g/l
Diflufenikan 150 g/l

Virkemåte

Hussar Tandem OD inneholder to aktive stoffer med forskjellig virkning. Diflufenikan er et kontaktmiddel som
tilhører den kjemiske gruppen pyridinkarboksamid. Diflufenikan tas opp via jorda, men noe opptak skjer også igjennom bladene. Ved sprøyting legger stoffet seg som en film på jordoverflaten, og hindrer spiring av nytt ugras. Synlig effekt på ugraset sees etter 2- 5 dager i form av svidde planter og avblekning.

Jodsulfuron er et systemisk middel som hører til den kjemiske gruppen sulfonylurea og tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Dette skjer ved at det virksomme stoffet jodsulfuron hemmer dannelsen av de livsviktige aminosyrene isoleucin og valin i ugraset. Hussar Tandem OD er imidlertid tilsatt et stoff som beskytter kornplantene slik at produktet kan benyttes i disse kulturene. Etter at jodsulfuron er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10- 15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene, og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller.

Forebygging av resistens

Resistens mot produkter i sulfonylurea-gruppa deriblant jodsulfuron, er kjent i flere populasjoner av vassarve, men også i populasjoner av balderbrå, då, linbendel og stivdylle i Norge. Resistens mot diflufenikan er ikke kjent. Diflufenikan har meget god virkning mot vassarve i vårkorn. Mot dette ugraset er derfor Hussar Tandem OD resistensbryter. Mot de andre resistente artene er det ikke dokumentert god nok effekt av diflufenikan. 

Resistens mot et ugrasmiddel kan utvikles ved at motstandsdyktige enkeltplanter av en art oppformeres, som følge av seleksjon etter ensidig bruk av preparater med lik virkningsmekanisme i flere år. De resistente ugrasindividene vil ikke kunne bekjempes tilfredsstillende av disse midlene. Disse ugrasartene kan derfor bli dominerende ugras i åkeren dersom midler med den samme virkningsmekanisme fortsatt blir brukt ensidig.

For å motvirke resistensutvikling, bør en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme samt benytte andre dyrkningstekniske bekjempelsesmetoder for å hindre resistensutvikling der dette er mulig.

Hussar Tandem OD

Last ned sikkerhetsdatablad

Last ned brosjyre
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG