Hussar OD

Bruksområde

Mot ugras i bygg, hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

Virkeområde

Mot balderbrå, dylle, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, tungras, vassarve, åkergull, åkerminneblom og åkersennep, gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, rødtvetann, smånesle, tistel, tunrapp, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Hussar OD har i tillegg effekt mot jordrøyk samt noe variabel effekt mot knereverumpe.

Virksomt stoff

Jodsulfuron 100 g/l

Virkemåte

Hussar OD tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea, og tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Dette skjer ved at  jodsulfuron hemmer dannelsen av aminosyrene isoleucin og valin i ugraset. Hussar OD er imidlertid tilsatt et stoff som beskytter kornplantene.

Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10- 15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene, og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de felste tilfeller stoppes.

Forebygging av resistens

Resistens mot et ugrasmiddel kan utvikles ved at motstandsdyktige enkeltplanter av en art oppformeres, som følge av seleksjon etter ensidig bruk av preparater med lik virkningsmekanisme i flere år. De resistente ugrasindividene vil ikke kunne bekjempes tilfredsstillende av disse midlene. Disse ugrasartene kan derfor bli dominerende ugras i åkeren dersom midler med den samme virkningsmekanisme fortsatt blir brukt ensidig.

For å motvirke resistensutvikling, bør en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme samt benytte andre dyrkningstekniske bekjempelsesmetoder for å hindre resistensutvikling der dette er mulig.

Hussar OD

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG