Envidor 240 SC

Bruksområde

Mot insekter i kjernefrukt, plomme, bærvekster og i prydplanter.

Virkeområde

Mot bladmidd i eple, pære, plomme, bringebær og prydplanter, frukttremidd i eple, pære og plomme, veksthusspinnmidd i eple, pære, plomme, bærvekster og prydplanter og dvergmidd (skuddtoppmidd) i prydplanter (unntatt roser). I tilegg virker Envidor 240 EC mot kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster og i prydplanter og mot pæresuger i pære.

NB: Envidor SC 240 er giftig for bier og må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest før blomstring i jordbær og bringebær
senest 21 dager før høsting i plomme
senest 14 dager i eple, pære, solbær, rips og stikkelsbær

Virksomtstoff

Spirodiklofen 240 g/l

Virkemåte

Envidor SC 240 er et kontaktmiddel med langvarig virkning. Preparatet hemmer fettsyresyntesen i cellene, og dermed hemmes insektets utvikling gjennom de forskjellige stadier. I tillegg hindres eggene i å klekke. Envidor SC 240 har effekt på de tidlige utviklingsstadiene (egg og nymfer), mens det er ingen effekt på voksne individer (imago). Imidlertid påvirkes voksne hunner fordi egglegging forhindres. Det vil gå noe tid før man kan se effekten av behandlingen, da det ikke er en direkte dødelig effekt. Effekten ses derfor gjennom at angrepet av midd blir redusert.

Forebygging av resistens

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/
middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/ eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling skal midler i denne gruppen brukes maksimalt 1 gang per sesong i frukt og bær på friland, og 2 ganger per år i bær i veksthus og plasttunnel samt prydplanter på friland, veksthus og i planteskoler. Det maksimale antall behandlinger med Envidor SC 240 som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen må ikke overskrides.

Envidor 240 SC

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG