Confidor 70 WG

Bruksområde

Mot skadedyr i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Virkeområde

Confidor 70 WG har meget god virkning mot bladlus, skjoldlus, ullus og mellus (f.eks. veksthusmellus, jordbærmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer)). Confidor virker også mot biller (f.eks. jordloppe), minérmøll, sikader, sugere og trips m. fl.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 3 dager før høsting der det sprøytes i agurk, tomat og paprika.

Virksomtstoff

Imidakloprid 700 g/kg

Virkemåte

Confidor 70 WG er et neonikotinoid med akutt nerve- og magegift. Produktet er sterkt systemisk og tas opp gjennom blad og stengel eller gjennom plantenes rotsystem og transporteres med plantesaften ut i planten. Confidor 70 WG er derfor spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. God plantevekst er en forutsetning for raskt opptak og god virkning.Produktet har relativt lang virkningstid og har god effekt igjennom de ulike utviklingsstadier hos bladlus. For mellus må man forvente noe nedsatt virkning i det siste nymfestadiet hvor insektene ikke er aktive og dermed ikke tar til seg føde.

Forebygging av resistens

Det er ikke påvist resistens mot imidakloprid i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom
dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppe 4A: Neonikotinoider maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk kan bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Det maksimale antall behandlinger med Confidor 70 WG, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

Confidor 70 WG

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG