Calypso 480 SC

Bruksområde

Skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat og i prydplanter.

Virkeområde

Mot bitende og sugende insekter som bladlus, bartrelus, ull-lus/ skjoldlus, mellus, sikader, sugere, trips, teger, sommerfugllarver, bladveps, biller m.fl.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 21 uker før høsting i kirsebær under plast og i tunnel
senest 14 dager før høsting i kjerne og steinfrukt
senest 14 dager før høsting i grønnkål
senest 7 dager før høsting i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli og kinakål
senest 7 dager før høsting i salat
senest 3 dager før høsting i bær

Virksomstoff

Tiokloprid 480 g/l

Virkemåte

Calypso SC 480 er et neonikotinoid med akutt giftig nerve- og magevirkning. Produktet er sterkt systemisk, og beskytter dermed også ny tilvekst. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade da aktivitet og matlyst er sterkt nedsatt etter behandlingen.

Forebygging av resistens

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/ middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/ eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppen neonikotinoider maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre.

Calypso 480 SC

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG