Biscaya OD 240

Bruksområde

Mot skadedyr i korn, oljevekster, poteter, erter, bønner og kålvekster.

Virkeområde

Mot bitende og sugende insekter som minerfluer, bladlus, kornbladbille, sikader, trips, rapsglansbille og skulpesnutebiller. Preparatet er skånsomt overfor de fleste nytteinsekter inklusive rovmidd.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 21 dager før høsting i bygg, havre og hvete
senest 4 uker før høsting i rug, rughvete, raps og rybs
senest 14 dager før høsting i potet
senest 7 dager før høsting i erter og bønner
senest 7 dager før høsting i hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål

Virksomtstoff

Tiakloprid 240 g/l

Virkemåte

Biscaya 240 OD er et neonikotinoid med akutt giftig nerve- og magevirkning. Produktet er sterkt systemisk, og beskytter dermed også ny tilvekst. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade da aktivitet og matlyst er sterkt nedsatt etter behandlingen.

Forebygging av resistens

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/ middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/ eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppen neonikotinoider maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre.

Empirical Formula:

 

Biscaya OD 240

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG