Atlantis brand tag with images of rye and wheat

Atlantis WG

Bruksområde

Mot ugras i høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg og havre.

Virkeområde

Atlantis WG har meget god effekt mot raigras, markrapp, tunrapp, balderbrå, ulike då- arter, linbendel, oljevekster og vassarve. Effekten er god mot knereverumpe og meldestokk. Atlantis WG har noe effekt på rødtvetann, vindeslirekne, åkerstemorsblom, åkerminneblom m.fl. Atlantis WG har også dempende effekt mot kveke hvor virkningen er best ved høye doser.

Virksomtstoff

Mesosulfuron 30 g/kg
Jodsulfuron 6 g/kg

Virkemåte

Atlantis WG tas i hovedsak opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter ved at de virksomme stoffene hemmer dannelsen av aminosyrene isoleucin og valin i ugraset. Etter Atlantis WG er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10- 15 dager sees en gulfarging av de nyeste plantedelene, og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og stopper i de fleste tilfeller.

Forebygging av resistens

Resistens mot et ugrasmiddel kan utvikles ved at motstandsdyktige enkeltplanter av en art oppformeres, som følge av seleksjon etter ensidig bruk av preparater med lik virkningsmekanisme i flere år. De resistente ugrasindividene vil ikke kunne bekjempes tilfredsstillende av disse midlene. Disse ugrasartene kan derfor bli dominerende ugras i åkeren dersom midler med den samme virkningsmekanisme fortsatt blir brukt ensidig. For å motvirke resistensutvikling, bør en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme samt benytte andre dyrkningstekniske bekjempelsesmetoder for å hindre resistensutvikling der dette er mulig.

 

 Last ned brosjyren om Atlantis WG her:

Atlantis WG

Last ned sikkerhetsdatablad

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG