Om CropScience

CropScience er en del av Bayer, og et internasjonalt selskap som består av tre divisjoner. Crop Protection leverer plantevernmidler til bruk i profesjonelt landbruk. Bayer Garden leverer produkter til hage- og plantepleie, inkludert "klar-til-bruk" plantevernmidler til hagebruk, samt bekjempelse av skadedyr og insektrepellenter, mens BioScience bruker moderne bioteknologi og planteforedling i arbeidet med å utvikle nye plantesorter.

Bayer bruker store ressurser på utvikling av nye produkter, og kombinert med en utstrakt forsøksvirksomhet er selskapet dermed et ledende foretak i å levere framtidsrettede løsninger og produkter til brukerne. En bred og effektiv portefølje av innovative produkter sammen med en sterk fokus på våre kunder og samarbeidspartnere gjør Bayer til en av de ledende leverandører i sitt segment. Vi har tro på at det vil være behov for innovative og framtidsrettede løsninger til landbruket også i framtiden. Vår satsing på forskning og utvikling gjør at Bayer fortsatt vil være en viktig støttespiller for våre kunder og ikke minst brukerne av våre produkter også når man ser videre framover.

I Norden har CropScience tatt initiativ til en innovasjons pris som deles ut hvert år til initiativ/ personer som bidrar til utvikling av et bærekraftig landbruk. Dette er med å bekrefte vårt ønske og tro på at det vil være viktig å forvalte jordas produksjonspotensial på en fornuftig måte og ved hjelp av de beste løsninger. Her ønsker Bayer å bidra på en konstruktiv måte med bakgrunn i at kunnskap og erfaring gir ny viten og nye muligheter.

Hovedkontoret vårt ligger i Monheim (Tyskland). Totalt har CropScience ca. 17 800 ansatte fordelt på mer enn 120 land, om en omsetning på omlag 6382 millioner Euro.

I Norden er CropScience representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland, med ca. 30 ansatte totalt. Hovedkontoret for Norden ligger i Ørestad i Danmark.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG