22.06.2017

Det blir travle dager når alt skal gjøres samtidig!

 

 

 

 

 

 

 

Etter en lang periode med mye nedbør har kornet vokst godt, og noen henger litt etter med plantevernet. Nå skal alt helst skje på en gang, men vær forsiktig med å blande for mange midler! Det er bedre å kjøre en ekstra gang enn å få skade i kulturen.

I dette nyhetsbrevet kan du lese om vekstregulering, soppsprøyting i vår og høstkorn og om glansbille i oljevekster.

 

Vekstregulering sikrer kvalitet og avling.

En stående åker sikrer avlingskvaliteten. Mye legde betyr vanskeligere og dyrere innhøsting. En sein vekstregulering styrker de øvre delene av strået og beskytter mot aks og stråknekk.

Når høsthveten står frodig frem mot skyting bør det normalt følges opp med en sein vekstregulering for å unngå legde. 

Mirakel vårhvete er stråsvak, og en Mirakel åker i god vekst er derfor aktuell å vekstregulere 2 ganger. Gjerne i kombinasjon med soppsprøyting.

I bygg anbefales det generelt å vekstregulere de fleste 6-radssorter, men det kan også være aktuelt bruke vekstregulering til noen av 2-radssortene.

Cerone kan brukes i hvete, rug og bygg helt frem til snerpet er synlig. Les mer om anbefalt strategi her...

 

Er vårkornet beskyttet mot sopp?

Hvis ikke anbefales det å vurdere behovet for soppsprøyting nå, spesielt i sorter som ikke er sterke mot soppsykdommer. Smittepresset har vært høyt den siste tiden, så ta en kikk i åkeren. Tilpass dosen (50-70%) der det planlegges en oppfølgende soppsprøyting slik at kornet er beskyttet frem til neste behandling.

Forebyggende mot bladflekker
Vårhvete - første behandling:
50-70 ml Delaro
50 ml Proline + strobilurin (+ vekstregulering)

Bygg:
60-80 ml Delaro (+vekstregulering)
40-60 ml Proline + strobilurin (+ vekstregulering)
60 ml Aviator Xpro (etter BBCH 40)

Forebyggende mot rust i vårhvete:
50-60 ml Delaro
40-50 ml Proline + strobilurin

 

Avsluttende soppsprøyting i høsthvete

Høstkornet står pent, med stort potensiale. Det nærmere seg skyting, og det er nå veldig viktig å planlegge en soppbehandling som virker i hele matingsperioden. 

I høsthvete som ikke er sprøytet mot sopp tidligere anbefales det å bruke 80 ml Aviator Xpro + 15 ml Proline ved begynnende skyting for å sikre effekten.

I høsthvete som er beskyttet fra tidligere soppsprøyting kan siste soppsprøyting vente til kornet har skutt, bruk da 80 ml Aviator Xpro og vurder behovet for å tilsette Proline avhengig av smittepress og potensiale i åkeren.

Last ned brosjyre om Aviator Xpro her..... 

 

 

Copyright © Bayer AG