19.05.2017

Tips for bruk av jordvirkende ugrasmidler i korn

 

 

 

 

 

 

Ugraset vokser også!
Vi går mot slutten av en ganske fuktig periode på Østlandet, men det er meldt opplett og bedre vær mot helga. Noe av det tidligste vårkornet har spirt, og det nærmer seg tiden for ugrassprøyting i vårkorn.

I dette nyhetsbrevet får du tips om bruk av våre jordvirkende ugrasmidler. Både Hussar Tandem OD (hvete og bygg) og Attribut Twin (hvete) er bredtvirkende og effektive. Her er det mye å hente når produktene brukes riktig!


Litt om jordvirkende ugrasmidler

Grasugraset kan bekjempes effektivt i både vårbygg og vårhvete, men for å få et godt resultat må behandling skje når ugraset er smått og når det er god fuktighet i jordoverflaten. Kommer sprøytinga på riktig tidspunkt vil et jordvirkende ugrasmiddel ha effekt både på det ugraset som allerede har spirt, men også på ugrasplanter som spirer i opptil 4 uker etter sprøyting. Timing er altså helt avgjørende!

For å lykkes med ugrassprøyting med et jordvirkende ugrasmiddel er det noen hensyn man må ta:

 • Jordfuktighet må til for at virkestoffene i produktet skal feste seg til jordpartiklene. Det dannes da en hinne på jordoverflaten som ugraset må igjennom ved spiring. Når ugraset bryter denne hinna, eksponeres planten for virkestoffene og dør. Dersom det er for tørt ved sprøyting vil ikke virkestoffene feste seg på jorda, og man får ikke utnyttet jordvirkningen til produktet. Sprøyt gjerne tidlig på dagen for å utnytte morgendugget, men unngå å sprøyte når det er så fuktig at det renner av plantene. Ved bruk av Attribut Twin vil regn inntil et par dager etter sprøyting også trygge effekten.
   
 • Ugrasets størrelse på sprøytetidspunktet er også helt avgjørende for hvor godt produktene virker. Man får alltid best effekt på smått ugras, når ugraset blir større må dosen også tilpasses. For å få effekt mot noen grasarter må sprøyting skje når graset har 1-3 blader. Kommer man senere enn det vil effekten ikke bli god nok. Tofrøblada ugras bør også bekjempes så tidlig som mulig, helst når plantene har 2-3 blader, og senest på 4-bladstadiet.
 • Mye plantemateriale og klump i overflaten gjør det vanskeligere for produktet å legge seg som en hinne og dekke hele jordoverflaten. Under slike forhold vil man få redusert langtidsvirkning av det jordvirkende produktet.


Da bør det normalt ikke være nødvendig å kjøre en ny runde med grasugrasmidler nå i vår. Velg heller et alternativ og tenk resistensstrategi.


 

 Vårhvete

I vårhvete er det Hussar OD, Hussar Tandem OD eller Attribut Twin som kan brukes mot grasugras og 2-frøblada ugras.  Velg middel ut fra hvilke ugras som er problematisk. Husk god jordfuktighet ved bruk av Hussar Tandem OD og Attribut Twin. Dersom markrapp er hovedutfordringen vil Atlantis WG være den beste løsningen.

Trykk på produktnavnet for å lese mer om de ulike produktene.


Anbefaling mot hønsehirse:

 • Bruk anbefalt dose Attributt Twin + 50 ml Mero per daa
 • Behandling må skje senest når hønsehirsa har 2 blader

Anbefaling mot kveke, floghavre, åkerkvein, åkerrevehale mfl

 • Bruk anbefalt dose Attributt Twin + 50 ml Mero per daa
 • Behandling må skje senest når graugraset er på 2-3 bladstadiet

Anbefaling mot tunrapp

Anbefaling mot markrapp

10 g Atlantis WG + blandingspartner + 50 ml Mero

 

 Vårbygg

I   vårbygg er det Hussar Tandem OD og Hussar OD mot tunrapp og 2-frøblada ugrasarter som er aktuelle. Husk god jordfuktighet ved bruk av Hussar Tandem OD.

Trykk på produktnavnet for å lese mer om de ulike produktene.

Anbefaling mot tunrapp

 • Bruk 40-50 ml Hussar Tandem OD + 50 ml Mero per daa eller
 • 4-6 ml Hussar OD + 50 ml Mero
 • Det anbefales ikke å bruke høyerer dose enn 50 ml Hussar Tandem OD i bygg
 • Ved høye doser kan kornet bli gulfarget og stangnere noe i utvikling. Symptomene vil forsvinne etter hvert, og har normalt ingen betydning for avling.


________________________________________

Ved bekjempelse av grasugras er det spesielt viktig å tilsette Mero til Hussar OD/ Hussar Tandem OD/ Attribut Twin for å få optimalt virkning.

__________________________________________

Her kan du laste ned virkningstabell for Hussar OD, Hussar Tandem OD og Attribut Twin. 

 

 


Copyright © Bayer AG