23.05.2017

Første soppsprøyting i høstkorn nærmer seg!

 

 

 

 

 

 

 

Første soppsprøyting i høstkornet nærmer seg!
Det har vært fuktig og forholdsvis god temperatur den siste uka. Det er det samme som godt soppvær, og det er derfor ikke overraskende at det ble observert både mjøldogg og hvetebladprikk i høsthvete mot slutten av forrige uke. Det anbefales å vurdere en soppsprøyting i høstkornet så snart som mulig, og gjerne i kombinasjon med stråkorting.


 

 Gulrust
I mottakelige sorter er det viktig å følge med på utviklingen av gulrust. Det ble observert gulrust på Jankarta allerede i høst - og avhengig av sort gjelder det nå å være oppmerksom og vurdere behovet for en tidlig forebyggende soppsprøyting i løpet av kort tid.

Vi anbefaler 50 ml
Delaro per daa fra høstkornet begynner å strekke seg der det er risiko for tidlig gulrustangrep.


  Delaro - god effekt mot rust og bladflekksykdommer tidlig.
Delaro
 (strobilurin + protiokonazol) har god forebyggende virkning mot rust. I tillegg vil en behandling med Delaro gi god beskyttelse mot tidlig angrep av bladflekksykdommer (spesielt hvetebladflekk).

Delaro kan blandes med alle aktuelle produkter for stråkorting.


 

 

Husk at virkningen må holde helt til neste soppsprøyting!
Når første soppsprøyting i høsthvete planlegges er det viktig å huske på at virkningen skal holde frem til neste soppsprøyting. Virkningen av en full dose Delaro vil vare i 4-5 uker avhengig av vekstforhold. Når dosen reduseres vil også virkningstiden gå ned. Effekten av 50 ml Delaro vil vare i ca 2-3 uker.

 

Protiokonazol kan brukes 2 ganger per sesong
De siste årene har det vært fokus på resistensforebygging, og det er blitt vanligere å blande produkter med ulik virkemekanisme for å unngå at soppene utvikler resistens.

Så lenge protiokonazol brukes i form av ferdigblandede produkter (Delaro/Aviator Xpro) eller i tankmix (Proline + blandingspartner) mener vi at det ikke er noen stor risiko for å anbefale bruk av protiokonazol to ganger per sesong.  Forutsetningen er at blandingspartneren og protiokonazol virker på de samme sykdommene som skal bekjempes
. 

Når Delaro er aktuell til første soppsprøyting kan man komme igjen med Aviator Xpro eller Proline + blandingspartner senere. Dette vil være en god resistensstrategi som inneholder 3 virkestoffer med 3 ulike vikremekanismer, og som gir trygghet for en god bekjempelse.

 

 

 


Copyright © Bayer AG