SmartBayt Profesjonell

Bruksområde

Mot snegler overalt hvor det er aktuelt/probleme, blant annet i bær- og grønnsakdyrking på friland og i veksthus, golfbaner og grøntarealer samt i i jordbruket ved dyrking av oljevekster og korn. Bekjempelsesbehovet er størst ved redusert jordbearbeiding, og spesielt i direkte sådde åkre.

Bruksområde

SmartBayt Profesjonell er et spesialmiddel til bekjempelse av alle typer snegler som f.eks åkersnegl og brun skogsnegl (iberiaskogsnegl).

Virksomt stoff

Jernfosfat 16,2 g/kg

Virkemåte

SmartBayt inneholder jernfosfat og er et hurtigvirkende sneglemiddel med synlig effekt allerede etter første dag. Preparatet beskytter mot snegleskade i opptil fire uker etter behandling.

SmartBayt Profesjonell

Copyright © Bayer AG