Previcur N

Bruksområde

Mot soppsykdommer ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, salat i veksthus og på friland samt i bartreplanter.

Virkeområde

Mot algesopper som gir rotbrann, rotråte og bladskimmelsjukdommer.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 21 dager før høsting i frilandsagurk
senest 30 dager før høsting i andre spiselige vekster

Virksomt stoff

Propamokarb 605 g/l

Virkemåte

Previcur N er systemisk og tas i hovedsak opp gjennom røttene. Det er derfor viktig med jevn og god væskefordeling i hele plantenes rotsjikt.

Preparatet bør brukes forebyggende og har vanligvis virkning i 4-5 uker etter behandling.

Previcur N

Copyright © Bayer AG