Consento

Bruksområde

Mot tørråte i potet.

Virkeområde

Consento har god forebyggende og kurativ virkning mot tørråte. Preparatet egner seg derfor godt til første behandling dersom man har smitte i settepotetene, og i tilfeller med tidlig angrep. Consento er også et godt alternativ senere i sesongen på grunn av god beskyttelse av ny tilvekst og god sporedrepende effekt.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 7 dager før høsting i potet

Virksomtstoff

Fenamidon 75 g/l
Propamokarb 375 g/l

Virkemåte

Fenamidon har lokal-systemisk virkning og vil dermed og beveger seg inn i de nærmeste cellene rundt treffpunktet på potetplanten. Propamokarb er et systemisk preparat som transporteres med saftstrømmen og sikrer god beskyttelse av ny tilvekst.

Forebygging av resistens

Resistens mot fenamidon hos potettørråte er ikke kjent, men som for alle andre stoffer bør man minimere muligheten for at slik resistens skal oppstå. Produkter hvor fenamidon inngår bør derfor ikke benyttes i mer enn 50 % av antall behandlinger i sesongen, og maksimalt 3 behandlinger per sesong.

 

 Last ned brosjyre om Consento her:

Consento

Copyright © Bayer AG