Betanal SE

Bruksområde

Mot mot ugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

Virkeområde

Betanal SE virker mot de fleste tofrøblada frøugras, blant annet klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, inntil
de har 2 varige blad. Mot tungras og tunrapp kan virkningen ofte være dårlig.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

Før blomstring eller etter høsting i jordbær

Virksomtstoff

Fenmedifam 150 g/l

Virkemåte

Betanal SE er et kontaktvirkende bladherbicid som tas opp gjennom grønne plantedeler og virker på oppspirt ugras. Virkningen viser seg 4- 8 dager etter sprøyting som en avblekning av bladene. Symptomene er først synlig mellom nervene og ved bladranden, og senere på hele bladet før planten etterhvert dør.

Betanal SE

Copyright © Bayer AG