08.02.2018

Velg riktig beising - spar tid og penger!

 

         

 

 

 

 

Velg riktig beising , spar tid og tjen penger

    • Bedre kvalitet og høyere utbytte ved beising med Monceren eller Prestige
    • Lang virkningstid mot insekter – riktig dose Prestige gir god beskyttelse
    • Uavhengig av beiseteknikk – Monceren og Prestige gir samme gode effekt uansett

Lus, sikader og teger kan gjøre store skader i potetåkeren. Insekts angrep fører til at potetene modnes for tidlig. Stivelsesinnholdet går ned, og avlingsutbyttet og kvaliteten reduseres på både spise- og settepoteter. Forsøk har vist at beising med Prestige beskytter potetene og gir friskt og grønt ris til slutten av sommeren.

 


Siden 2006 er det gjort 30 forsøk som viser at beising med Prestige har svært god effekt og øker utbyttet både sammenlignet med ubehandlet felt og der det er sprøytet 2 ganger mot insekter.

 

 

Strategi mot svartskurv og sugende insekter 

Tips for beising av settepoteter

  • Ved beising må potetene være friske og frie for jord slik at produktet kommer i god kontakt med knollene

  • Ved beising med Prestige i beiseanlegg innendørs må potetene tørke godt opp før videre lagring

  • Det er en fordel å beise settepotetene før lysgroing slik at man får best mulig fordeling av produktet og unngår mekaniske skader på groene

  • Når det beises ved setting anbefales det å bruke 2 dyser per rad


Copyright © Bayer AG