20.04.2017

Følg opp ugraset i høsthveten!

 

 

 

 

 

 Vel overstått påske - nå nærmer våronna seg!
Mange har allerede gjødslet høstkornet og nå ser det ut til at temperaturen er på vei oppover slik at vi kan begynne å tenke på hvordan høstkornet skal følges opp med tanke på vårens ugrasbekjempelse. I dette nyhetsbrevet kan du lese om strategier mot ulike grasugras i høstkorn.

Ugraset vokser også!
Når varmen kommer vil veksten starte i både korn og ugras. Ta en tur i åkeren slik at du får oversikt over hvilke ugrasarter som dominerer og planlegg sprøytestrategien deretter.

Ble det sprøytet mot grasugras i høst?
Da bør det normalt ikke være nødvendig å kjøre en ny runde med grasugrasmidler nå i vår. Velg heller et alternativ og tenk resistensstrategi.

Dominerer grasugraset?
Tunrapp og markrapp blir utfordrende dersom det ikke bekjempes på en optimal måte. Nå er det også muligheter for å få kontroll på kveke, hønsehirse og andre grasarter i høsthvete om våren. Velg produkt etter ugrasfloraen og vurder behovet for blandingspartnere. Tunrapp
Tunrapp bør bekjempes på 2 bladstadiet og senest på 4 bladstadiet. Større ugras krever høyere dose.

Høsthvete, rug og rughvete om våren:
Bruk 60-80 ml Hussar Tandem OD eller
7-10 ml Hussar OD per dekar.

Høstbygg om våren:

Høstbygg er mer følsomt for Hussar produkter, så her må evt dosen reduseres.

Trykk på produktnavnet og les mer om
Hussar Tandem og Hussar OD .


Markrapp som hovedproblem
En blanding med Hussar OD og Atlantis WG har god effekt på både tunrapp og markrapp, og virker også effektivt mot en rekke 2-frøblada ugrasarter.

Høsthvete, rug og rughvete om våren:
Bruk 4-8 ml Hussar OD + 10 (-15) g Atlantis WG per dekar.
Husk at maksdose for Atlantis i rug er 15 g per dekar.

NB: Atlantis WG skal ikke brukes i bygg!

Trykk på produktnavnet og les mer om
Hussar OD og Atlantis WG

 


Kveke, floghavre, åkerkvein, åkerrevehale, faksearter med fler
Høsthvete om våren:
Full dose Attribut Twin + 50 ml Mero per dekar har god effekt mot en rekke grasugras og kan brukes i hvete om våren. Grasugraset bør bekjempes på 2-3 bladstadiet for å få optimal virkning.
NB: Attribut Twin skal bare brukes i hvete!

Trykk på produktnavnet og les mer om

Attribut Twin. 

 

Hønsehirse
Høsthvete om våren:
Hønsehirse må bekjempes senest på 2-bladstadiet. Når det er god jordfuktighet ved bruk av Attribut Twin vil man også få effekt mot hønsehirse som spirer i 3-4 uker etter sprøyting.
Full dose Attribut Twin + 50 ml Mero per dekar

NB: Attribut Twin skal bare brukes i hvete!

Trykk på produktnavnet og les mer om

Attribut Twin. 

 


 

 

Tips for ugrasbekjempelse med Bayer sine ugrasmidler

Husk at Hussar Tandem OD og Attribut Twin krever god jordfuktighet og
smått ugras for å få optimal virkning!


Hussar OD

 • Et godt alternativ mot tunrapp og en bred 2-frøbladet ugrasflora.
 • Grunndosen til Hussar OD er basis i både Hussar Tandem OD og Attribut Twin
 • Skal alltid brukes sammen med Mero eller Renol


Hussar Tandem OD

 • Resistensbryter, effektiv mot små SU-resistente vassarve, balderbrå og linbendel
 • Kan brukes i hvete, bygg, rug og rughvete om våren
 • Virker mot tunrapp, markrapp, raigras samt en rekke 2- frøblada ugrasarter
 • Krever god jordfuktighet
 • Best effekt ved jevnt såbedd med lite planterester
 • Maks 50 ml Hussar Tandem per dekar i bygg

 

Attribut Twin

 • Spesialmiddel mot en rekke grasugras
 • Kan brukes i hvete om våren
 • Virker mot ulike faksarter, hønsehirse, kveke, åkerkvein og tunrapp samt de samme 2-frøblada ugrasartene som Hussar OD og Hussar Tandem
 • Krever god jordfuktighet
 • Best effekt ved jevnt såbedd med lite planterester
 • Leveres som en sampakning av Hussar OD og Attribut SG 70. De to produktene må alltid brukes sammen og i anbefalt dosering.

 
Atlantis WG

 • Ypperlig blandingspartner med god effekt mot markrapp
 • Virker også mot raigras og tunrapp samt balderbrå og vassarve med fler
 • Kan brukes i hvete, rug og rughvete

Virkningstabell for alle produktene finner du her...

Copyright © Bayer AG