Potet

Monceren og Prestige - sikker beising av settepoteter

Svartskurv er en vanlig sykdom i potet, og kan under våte og kjølige forhold skade eller ødelegge groene og dermed føre til redusert og ujevn spiring. Knollene fra angrepne planter er ofte små og misdannet. I tillegg er det gjerne større andel grønne knoller fordi knollene ofte blir liggende høyt i drillen.

Det er gjort forsøk som viser at svarskurv i noen tilfeller kan gi tap på opp mot 40 % av nettoutbyttet. Selv om man ikke ser store reduksjoner i avling, blir kvaliteten dårligere på grunn av grønne og deformerte knoller, større variasjon i størrelse og færre knoller i de mest verdifulle klassene. Beising med Monceren eller Prestige sikrer god effekt mot svartskurv.

Lus, sikader og teger kan gjøre store skader i potetåkeren. Angrep av insekter reduserer utbyttet og forringer kvaliteten i spise- og sette-poteter. Insektsangrep fører til at potetene modnes flere uker før de skal, og gjør at stivelsesinnholdet går ned. Forsøk har vist at beising med Prestige beskytter potetene og gir friskt og grønt ris helt til slutten av sommeren.

Dersom potetene ikke beises med Prestige mot sugende insekter vil Biscaya OD være effektiv mot både bladlus og sikader ved eventeuelle angrep på planten i løpet av sesongen.

Fenix og Sencor - fundamentet i en potetåker fri for ugras

Kombinasjonen av Fenix og Sencor virker både som jordmiddel og som bladmiddel. Det vil si at ugrasplantene enten dør etter at de blir truffet direkte av sprøytevæske, eller etter at de kommer i kontakt med midlet når de vokser igjennom det øverste jordsjiktet.

Virkningen av Fenix og Sencor er avhengig av jordfuktighet, humus-innhold og dose. Man kan forvente effekt selv om jorden er tørr. Bruk minste anbefalte dose på lett humusfattig jord, og største dose på tung og humusrik jord. Temperaturen bør være over 6 °C. Høy temperatur gir raskere virkning. Nedbør etter sprøyting vil fremme effekten. Husk på at store nedbørsmengder etter behandling med Fenix kan gi skade på kulturen.

Consento bør være med i strategien mot tørråte

Consento har god forebyggende og kurativ virkning mot tørråte, og er godt egnet til tidlige behandling for sanering av smitte på settepotetene. Ved tidlige behandling har man dessuten god effekt mot alternaria. God beskyttelse av ny tilvekst og god sporedrepende effekt bekjemper også tørråteangrep senere i sesongen.

 

 

En tidlig sprøyting med Consento vil ha god virkning på tørråte og bekjemper i tillegg alternaria effektivt. Dersom du ligger litt etter med tørråtebekjempelsen kan 1 – 2 behandlinger med Consento hindre etablering av tørråte.

Biscaya og Decis Mega mot insekter i potet

Biscaya OD og Decis Mega gjør jobben der det er behov for å sprøyte mot sugende insekter i løpet av sesongen.  

Biscaya er et systemisk middel som transporteres oppover i planten og beskytter også ny tilvekst mot bitende og sugende insekter. Under normale vekstforhold vil virkningstiden etter sprøyting med Biscaya være 10-14 dager mot lus og 7-10 dager mot teger og sikader.

Decis Mega har kontakt-, mage og frastøtende virkning på blant annet potetsikade, bladlus og teger. Når insektet blir truffet av eller kommer i kontakt med filmen på bladoverflaten etter sprøyting, slutter det straks å ta til seg næring, og vil dø etter kort tid. Virkningstiden vil være 10-14 dager ved normal vekst.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer CropScience