Mais

MaisTer har virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt vanskelig bekjempbare grasugras inkludert kveke. MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero (maisolje). Bruk maksimal 15 g per daa per år!

  

 

Les mer om MaisTer:

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer CropScience