Korn

Hussar OD og Atlantis WG gjør jobben mot grasugraset!

De siste årene har vi sett økende problem med etablering av grasugras som trives svært godt på tettpakket og oksygenfattig jord, og dermed ofte dominerer på vendeteiger og andre steder der jorden har pakkeskader.

Hussar OD virker godt på de fleste tofrøblada ugrasartene. Doser over 4 ml gir god effekt også på vanskelig bekjempbare arter som klengemaure, rødtvetann og åkerstemor. Hussar OD har også god virkning mot tunrapp, markrapp og raigras samt god sidevirkning mot knereverumpe. Virkningen mot markrapp er avhengig av at det behandles på riktig tidspunkt. Atlantis WG virker godt på raigras, markrapp og tunrapp. For å bedre effekten mot markrapp i hvete og rug er det derfor svært aktuelt å bruke Hussar OD i blanding med Atlantis WG. Atlantis WG er også aktuell å bruke i blanding med Boxer om høsten, for å sikre virkningen mot klengemaure og grasugras.

Tips til bekjempelse av grasugras

  • Sprøyte så tidlig som mulig - MEN husk at det må være vekst i ugrasplantene for å få transport av produktet i planten etter opptak.
  • Bruk en dyse med medium til fin forstøvning - slik at dråpene får godt feste på de små opprette plantene
  • Hastigheten ved sprøyting mot grasugras skal ikke overstige 6 km/t.
  • Tilsett alltid Renol når Hussar OD blandes med andre produkter.

 

Puma Extra bekjemper effektivt floghavre !

Puma Extra har svært god effekt mot flogavre, og kan brukes fra kornet har 2 blader og frem til ferdig busking. Best effekt får man ved behandling på saftspente små floghavreplanter i god vekst. Puma Extra har også god effekt mot hirse og spillkorn av havre.

Proline og Delaro - bredde i hvete og bygg

Proline EC 250 inneholder protiokonazol, mens Delaro SC 325 er en ferdigblanding av protiokonazol og trifloksystrobin (strobilurin) hvor strobilurinet bedrer virkningen mot rust i hvete. I bygg vil trifloksystrobin bidra med god effekt mot byggbrunflekk, mjøldogg, rust og spragleflekk (ramularia). 

Både Delaro og Proline har bred effekt, lang virkningstid og er svært fleksible i bruk. Hvilket produkt du skal velge er avhengig av sprøytetidspunkt og hvilke soppsjukdommer som skal bekjempes. Proline og Delaro kan brukes i blanding der Delaro er utgangspunktet. Tilsett deretter ekstra protiokonazol (Proline) avhengig av situasjon. Ved bruk av Delaro i hvete kan det for eksempel være behov for å tilsette mer Proline for å støtte opp virkningen mot hvetebladprikk.

 

God alene - sterk i blanding
Vi anbefaler alltid at protiokonazol brukes som basis i blandingen. Det er det viktig at mengden protiokonazol tilsvarer minst 15 g virksomt stoff per daa i hvete og 12 g per daa i bygg for å få god nok effekt og lang nok virkningstid.

Proline bør blandes med et annet produkt når det er:

  • er etablert angrep av mjøldogg
  • er angrep av rust
  • er behov for  å bedre den forebyggende effekten og for å gi «greening»
  • ønskes å bruke flere virkemekanismer  for å gi en mer robust behandling
  • ønskes å forebygge utvikling av resistens 

Biscaya og Decis Mega - mot insekter i korn

Biscaya OD og Decis Mega gjør jobben der det er behov for å sprøyte åkeren mot lus og andre sugende insekter.

 

Les mer om våre produkter til korn

 

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer CropScience