Grønnsaker

Aliette WG, Previcur N og Pervicur Energy mot soppsykdommer.

Med Aliette WG gir du salaten hjelp til selvhjelp! Aliette WG aktiverer plantens egne forsvarsmekanismer og gir derfor planterne bedre motstandskraft mot soppsykdommer. Dette betyr at produktet primært skal brukes forebyggende. Aliette WG er også godkjent i prydplanter, frilandsagurk og i jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland.

Previcur Energy inneholder propamokarb og fosetyl, og har en multi-site virkning mot bladskimmel i salat, agurk og kålvekster, og er derfor velegnet som del av en strategi for å unngå utvikling av resistens. Previcur Energy virker også mot Phytium, og har sideeffekt mot en rekke eggsporesopper (inkludert phytophtora).

Previcur N brukes mot algesopper om gir rotbrann, rotråte og bladskimmelsjukdommer, og kan brukes ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, salat i veksthus og på friland samt i bartreplanter.

Biscaya, Calypso og Decis Mega mot insekter i grønnsaker

Biscaya og Calypso virker mot bitende og sugende insekter som minerfluer, bladlus, kornbladbille, sikader, trips, rapsglansbille og skulpesnutebiller. Mens Decis Mega virker mot de fleste aktuelle insekter. Trykk på bildene under og du får mer informasjon om produktene.

Confidor i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus

Confidor WG 70 virker mot agurkbladlus , ferskenbladlus, betebladlus, grønnflekket veksthusbladlus, mellus og bomullsmellus. I tilegg har Confidor WG 70 virkning mot skjoldlus, ullus, biller (f.eks. jordloppe), minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips er usikker.

 

Fenix og Sencor mot ugras i gulrot 

 

 

Fenix kan også brukes i erter, løk, dill og bladpersille/kruspersille.

 

Teldor mot gråskimmel i akurk og tomat

Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning mot gråskimmel i tomat og agurk i veksthus.

 

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer CropScience